OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA ORAZ KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB UŚCIANY, GMINA PISZ

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2022-01-17, 12:13

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2022-01-17, 12:09

Przejdź do aktualności

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piszu oficjalnie otwarty

W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz”, powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Tęczowej w Piszu.

2022-01-17, 11:39

Przejdź do aktualności

Co to jest CEEB? Kto musi złożyć deklarację?

Co to jest CEEB? Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków.

2022-01-10, 9:03

Przejdź do aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ 2022 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ W TERMINIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R

2022-01-03, 9:17

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2021-12-31, 10:44

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2021-12-31, 10:42

Przejdź do aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

2021-12-29, 13:05

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-29, 8:35

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-29, 8:33

Przejdź do aktualności

Uwaga! Nowe zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Piszu

Uwaga❗️ Od 20 grudnia 2021 r. sprawy związane z ewidencją ludności załatwią Państwo w pokoju nr 26, sprawy związane z dowodami osobistymi - w pokoju nr 28, a sprawy związane z działalnością gospodarczą - w pokoju nr 30.

2021-12-20, 12:53

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-20, 8:39

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-20, 8:36

Przejdź do aktualności

Urząd Miejski w Wigilię będzie zamknięty!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku, tj. w Wigilię Bożego Narodzenia Urząd Miejski w Piszu będzie nieczynny.*

2021-12-16, 10:53

Przejdź do aktualności

Od stycznia 2022 r. Kartę Dużej Rodziny wyrobisz w MGOPS w Piszu

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, pok. nr 20, telefon: 87 423 54 56. Odbiór Kart Dużej Rodziny również będzie odbywał się w MGOPS w Piszu.

2021-12-15, 14:08

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR" - aktualizacja

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Konkursu „Granty PPGR” osobami, które nie są uprawnione do udziału w Konkursie są m.in.:

2021-12-15, 12:19

Przejdź do aktualności

Dodatek mieszkaniowy od 3 stycznia 2022 r. w MGOPS w Piszu

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, pok. nr 20, telefon: 87 423 54 56.

2021-12-14, 14:04

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR" - ważna informacja!

Informujemy, że Operator konkursu „Granty PPGR” na wniosek Gminy Pisz zgodził się na wydłużenie terminu w związku z trwającą procedurą uzupełniania danych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowości oświadczeń, złożonych w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym wydłużamy dla Państwa termin uzupełnienia złożonych oświadczeń do dnia 20.12.2021 r.

2021-12-13, 10:43

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR" - ważna informacja

Szanowni Państwo! Informujemy, że Operator konkursu „Granty PPGR” w dniu 30.11.2021r. nałożył na gminy obowiązek weryfikacji prawidłowości zawartych w oświadczeniu danych dotyczących miejsca zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR, jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta...

2021-12-03, 11:57

Przejdź do aktualności

INFORMACJA O WPROWADZENIU ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Pisza informuje o wprowadzeniu zmian w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2021-12-02, 13:59

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 29 listopada 2021 r. otwarty konkurs na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2021-11-30, 10:24

Przejdź do aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PISZ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

2021-11-26, 14:13

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-11-16, 8:11

Przejdź do aktualności

Komunikat dotyczący Konkursu Grantowego

Dotyczy Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

2021-11-03, 11:11

Przejdź do aktualności

Zapraszamy do składania ofert na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu

26 października na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu. W związku z tym, zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert.

2021-10-29, 14:21

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB EWIDENCYJNY PISZ1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-10-29, 9:06

Przejdź do aktualności

Uwaga! Przedłużenie naboru „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich” oraz prośbami mieszkańców przedłużamy, do 4 listopada 2021 r.(do godz. 15:15), nabór oświadczeń w ramach wymienionego wcześniej projektu.

2021-10-28, 15:24

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-10-26, 13:08

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR”, Gmina Pisz informuje o możliwości bezpłatnego otrzymania sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

2021-10-08, 16:12

Przejdź do aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi od ul. Wąglickiej do miejscowości Wąglik

Burmistrz Pisza zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców, zwłaszcza właścicieli działek przyległych do ul. Wąglickiej, a także miejscowości Wąglik

2021-10-07, 10:11

Przejdź do aktualności

Ankieta w ramach konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Pisz dotycząca budowy fontanny

Ankieta w ramach konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Pisz dotycząca planowanej inwestycji pn. „Budowa fontanny na Placu Daszyńskiego".

2021-10-01, 14:29

Przejdź do aktualności

UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU NA POLIGON!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w październiku 2021 r. będą prowadzone prace polegające na oczyszczaniu terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz niszczenie w/w przedmiotów z wykorzystaniem materiału wybuchowego. Ponadto istnieje możliwość strzelania amunicją bojową.

2021-09-30, 7:47

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

2021-09-29, 11:32

Przejdź do aktualności

Program Współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad projektem „Program współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.”

2021-09-28, 10:45

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 27.09.-30.09.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:00 do 1:30. Dodatkowo w dniach 27.09.-03.10.2021 r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 19:00.

2021-09-27, 10:05

Przejdź do aktualności

Program „Czyste powietrze” – spotkanie!

W dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 15.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu odbędą się konsultacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”.

2021-09-23, 15:14

Przejdź do aktualności

#czystyPisz – jesienna edycja sprzątania gminy Pisz

Gmina Pisz po raz kolejny zaprasza wszystkich mieszkańców, stowarzyszenia, sołtysów, radnych, szkoły, przedsiębiorców, grupy nieformalne oraz jednostki OSP na wspólne sprzątanie naszej gminy.

2021-09-22, 8:13

Przejdź do aktualności

OPINIA OCENY JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał pozytywną opinię w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągów publicznych Pisz, Kociołek Szlachecki, Szeroki Bór Piski, Wielki Las, Karpa, Wiartel.

2021-09-22, 8:06

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie na poligonie!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 20.09-25.09.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:00 do 1:30 i w dniu 26.09.2021 r. w godzinach od 08:00 do 14:30. Dodatkowo w dniach 20-26.09.2021r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 20:00.

2021-09-22, 7:47

Przejdź do aktualności

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

2021-09-21, 7:36

Przejdź do aktualności

Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Zakończone zostały prace nad aktualizacją wspólnej dla całej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich strategii rozwoju. Projekt dokumentu jest efektem współpracy samorządów lokalnych (w tym także Gminy Pisz) zdeterminowanych do współpracy i promocji obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Sama strategia ma pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwoju tego regionu, w szczególności korzystając ze środków Unii Europejskiej.

2021-09-21, 7:33

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB EWIDENCYJNY JAGODNE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-09-20, 14:13

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-09-15, 15:24

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB POGOBIE ŚREDNIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2021-09-15, 15:14

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB EWIDENCYJNY PISZ2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2021-09-15, 15:05

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie na poligonie!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach13.09-18.09.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:30 do 1:30 i w dniu 19.09.2021 r. w godzinach od 08:00 do 14:30. Dodatkowo w dniach 13-19.09.2021r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 20:00.

2021-09-13, 0:00

Przejdź do aktualności

Wsparcie na bioasekurację. Trwa nabór wniosków

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia na bioasekurację.

2021-07-23, 12:38

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWAFILIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 R.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

2021-07-16, 13:21

Przejdź do aktualności

Stypendia Burmistrza Pisza. Wnioski można składać do 14 września 2021 r.

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów (klasy IV-VIII) pobierających naukę na terenie gminy Pisz. Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

2021-07-15, 9:31

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 69

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 69

2021-07-12, 14:45

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Ostrzeżenie Meteorologiczne

2021-07-08, 15:23

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 65

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 65

2021-07-05, 12:10

Przejdź do aktualności

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych.

2021-07-02, 11:23

Przejdź do aktualności

Dodatkowy nabór na rachmistrza spisowego

Burmistrz Pisza Andrzej Janusz Szymborski - Gminny Komisarz Spisowy w Piszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

2021-06-25, 14:41

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 28.06-01.07.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 28.06-03.07.2021 r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-25, 13:20

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

2021-06-24, 10:51

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-06-23, 10:12

Przejdź do aktualności

UWAGA ! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Z uwagi na potrzebę terminowego realizowania odbioru odpadów biodegradowalnych od dnia 28 czerwca 2021 r. nastąpi zmiana terminów wywozów odpadów biodegradowalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Pisz.

2021-06-22, 12:56

Przejdź do aktualności

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Kocioł Duży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kocioł Duży(gmina Pisz, powiat piski), który zaopatruje 729 mieszkańców miejscowości: Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Rakowo, Rakowo Piskie, Stare Guty. Treść pisma znajduje się w poniższym załączniku.

2021-06-22, 12:41

Przejdź do aktualności

Program „Czyste powietrze” – spotkanie dla mieszkańców

Informujemy, że 25 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w Sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”.

2021-06-21, 14:18

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 21- 24.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 21-26.06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-20, 0:00

Przejdź do aktualności

OPINIA OCENY JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał pozytywną opinię w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w roku 2021.

2021-06-17, 8:38

Przejdź do aktualności

Odpady wielkogabarytowe – apel dla mieszkańców

Urząd Miejski w Piszu informuje, że odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe, tj. meble, dywany, wózki dziecięce, materaca oraz rowery.

2021-06-17, 7:34

Przejdź do aktualności

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY

Z uwagi na rozpoczynający się sezon letni Urząd Miejski w Piszu pragnie przypomnieć właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicielom innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o obowiązku uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty z powyższego tytułu (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości).

2021-06-16, 8:36

Przejdź do aktualności

Urząd Miejski w Piszu zweryfikuje ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości

Informujemy, iż Urząd Miejski w Piszu przystępuje do masowej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomości (nieruchomości jednorodzinne i nieruchomości wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy Pisz.

2021-06-15, 13:35

Przejdź do aktualności

Uwaga! Zakaz wstępu na poligon!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 14- 16.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 14-19.06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-15, 11:42

Przejdź do aktualności

Nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Programem „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” polegającym na dofinansowaniu działań związanych z usuwaniem azbestu, Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz.

2021-06-10, 12:05

Przejdź do aktualności

Pokaż jak zmienia się wieś. Weź udział w ogólnopolskim konkursie "Świat się kręci wokół wsi"

„Świat się kręci wokół wsi” to ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy zorganizowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać i przesłać film pokazujący, jak zmienia się polska wieś. Zgłoszenia można przesyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

2021-06-10, 8:06

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 08- 09.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:00 do 2:00. Dodatkowo w dniach 07-12.06.2021r. wykorzystywane będą całodobowo środki bojowe i pozoracji pola walki. W dniach 07-12 06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 09:00 do 20:00.

2021-06-04, 7:31

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PISZ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-06-02, 9:21

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ GMINY PISZ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-05-28, 14:54

Przejdź do aktualności

Ruszył przetarg na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu

Wczoraj (26 maja) na portalu Urzędu Zamówień Publicznych został ogłoszony przetarg na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu. Zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert. Nie warto zwlekać z decyzją, gdyż termin nadsyłania dokumentów upływa 10 czerwca (o godz.10.00). Podpisanie umowy wykonawcą inwestycji przewiduje się pod koniec czerwca br.

2021-05-27, 13:58

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2021-05-27, 10:08

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490z późn. zm.) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

2021-05-27, 10:05

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT: Przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Piski informuje, że od 31 maja 2021 r. na terenie powiatu piskiego zostanie przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2021-05-26, 15:11

Przejdź do aktualności

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

2021-05-24, 16:53

Przejdź do aktualności

Mammografia w mammobusie!

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na badania mammograficzne, które będą przeprowadzane 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-17.00 w mammobusie podstawionym na parkingu przy Kauflandzie (ul. Warszawska).

2021-05-21, 13:04

Przejdź do aktualności

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ NA ROK 2021

2021-05-20, 15:24

Przejdź do artykułu

Wnioski o nagrody sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w 2021 r.

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów. Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli w 2020 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

2021-05-17, 10:43

Przejdź do aktualności

Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej - zapraszamy na szkolenie do Giżycka

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na bezpłatne szkolenie "Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej".

2021-05-13, 11:07

Przejdź do aktualności

Przełączenie numeru 998 na 112

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu informuje, że 13 maja 2021 r. o godz. 10.00 nastąpi przeniesienie obsługi numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

2021-05-07, 14:39

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-05-06, 14:14

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczechy Małe

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczechy Małe

2021-05-06, 13:27

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Piszu

2021-04-30, 11:24

Przejdź do aktualności

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Od 1 kwietnia br. trwa NARODOWY #SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

2021-04-28, 12:08

Przejdź do aktualności

Tawerna do dzierżawy na terenie plaży miejskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie Tawerny położonej w Ekomarinie na Plaży Miejskiej w Piszu nad jeziorem Roś.

2021-04-28, 11:05

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

W okresie wiosennej wegetacji roślin, spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1 st. C.

2021-04-27, 8:11

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

W okresie wiosennej wegetacji roślin, spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1 st. C.

2021-04-27, 8:11

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W OBSŁUDZE BEZSPOŚREDNIEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 do dnia 3 maja 2021 r. wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-04-26, 11:55

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W OBSŁUDZE BEZSPOŚREDNIEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 do dnia 3 maja 2021 r. wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-04-26, 11:55

Przejdź do aktualności

Uwaga strzelanie!

Uwaga! Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim potrwają strzelania amunicją bojową

2021-04-23, 10:05

Przejdź do aktualności

Uwaga strzelanie!

Uwaga! Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim potrwają strzelania amunicją bojową

2021-04-23, 10:05

Przejdź do aktualności

INFORMACJA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W związku z informacją przekazaną od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, informujemy, że następuje przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

2021-04-22, 13:19

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 21 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

2021-04-21, 12:35

Przejdź do aktualności

Projekt „Raport diagnostyczny Partnerstwa Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury”

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z i zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu.

2021-04-20, 8:40

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega:

2021-04-16, 0:00

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega:

2021-04-16, 0:00

Przejdź do aktualności

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

2021-04-02, 0:00

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Gmina Pisz zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz. Przedmiotem postępowania są pnie drzew o obwodach mierzonych na wysokości 1,3 m. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

2021-04-01, 9:07

Przejdź do aktualności

Uwaga rolnicy! 31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

2021-03-18, 10:42

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych.

2021-03-18, 10:07

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 19 - 23.04.2021 r. prowadzone będą prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Neutralizacja odnalezionych przedmiotów odbywać się będzie w dniach 19 - 24.04.2021 r w godzinach od 09:00 do 19:30. Ponadto w dniach 19 - 23.04.2021 r. w godzinach od 09:00 do 03:00 realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem środków bojowych.

2021-03-17, 9:04

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 19 - 23.04.2021 r. prowadzone będą prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Neutralizacja odnalezionych przedmiotów odbywać się będzie w dniach 19 - 24.04.2021 r w godzinach od 09:00 do 19:30. Ponadto w dniach 19 - 23.04.2021 r. w godzinach od 09:00 do 03:00 realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem środków bojowych.

2021-03-17, 9:04

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur