OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA ORAZ KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU


Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

2021-09-16, 15:25

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-09-15, 15:24

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB POGOBIE ŚREDNIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2021-09-15, 15:14

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB EWIDENCYJNY PISZ2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2021-09-15, 15:05

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie na poligonie!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach13.09-18.09.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:30 do 1:30 i w dniu 19.09.2021 r. w godzinach od 08:00 do 14:30. Dodatkowo w dniach 13-19.09.2021r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 20:00.

2021-09-13, 0:00

Przejdź do aktualności

Wsparcie na bioasekurację. Trwa nabór wniosków

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia na bioasekurację.

2021-07-23, 12:38

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWAFILIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 R.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

2021-07-16, 13:21

Przejdź do aktualności

Stypendia Burmistrza Pisza. Wnioski można składać do 14 września 2021 r.

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów (klasy IV-VIII) pobierających naukę na terenie gminy Pisz. Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

2021-07-15, 9:31

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 69

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 69

2021-07-12, 14:45

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Ostrzeżenie Meteorologiczne

2021-07-08, 15:23

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 65

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 65

2021-07-05, 12:10

Przejdź do aktualności

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych.

2021-07-02, 11:23

Przejdź do aktualności

Dodatkowy nabór na rachmistrza spisowego

Burmistrz Pisza Andrzej Janusz Szymborski - Gminny Komisarz Spisowy w Piszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

2021-06-25, 14:41

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 28.06-01.07.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 28.06-03.07.2021 r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-25, 13:20

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

2021-06-24, 10:51

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-06-23, 10:12

Przejdź do aktualności

UWAGA ! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Z uwagi na potrzebę terminowego realizowania odbioru odpadów biodegradowalnych od dnia 28 czerwca 2021 r. nastąpi zmiana terminów wywozów odpadów biodegradowalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Pisz.

2021-06-22, 12:56

Przejdź do aktualności

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Kocioł Duży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kocioł Duży(gmina Pisz, powiat piski), który zaopatruje 729 mieszkańców miejscowości: Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Rakowo, Rakowo Piskie, Stare Guty. Treść pisma znajduje się w poniższym załączniku.

2021-06-22, 12:41

Przejdź do aktualności

Program „Czyste powietrze” – spotkanie dla mieszkańców

Informujemy, że 25 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w Sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”.

2021-06-21, 14:18

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 21- 24.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 21-26.06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-20, 0:00

Przejdź do aktualności

OPINIA OCENY JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał pozytywną opinię w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w roku 2021.

2021-06-17, 8:38

Przejdź do aktualności

Odpady wielkogabarytowe – apel dla mieszkańców

Urząd Miejski w Piszu informuje, że odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe, tj. meble, dywany, wózki dziecięce, materaca oraz rowery.

2021-06-17, 7:34

Przejdź do aktualności

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY

Z uwagi na rozpoczynający się sezon letni Urząd Miejski w Piszu pragnie przypomnieć właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicielom innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o obowiązku uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty z powyższego tytułu (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości).

2021-06-16, 8:36

Przejdź do aktualności

Urząd Miejski w Piszu zweryfikuje ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości

Informujemy, iż Urząd Miejski w Piszu przystępuje do masowej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomości (nieruchomości jednorodzinne i nieruchomości wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy Pisz.

2021-06-15, 13:35

Przejdź do aktualności

Uwaga! Zakaz wstępu na poligon!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 14- 16.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 14-19.06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-15, 11:42

Przejdź do aktualności

Nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Programem „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” polegającym na dofinansowaniu działań związanych z usuwaniem azbestu, Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz.

2021-06-10, 12:05

Przejdź do aktualności

Pokaż jak zmienia się wieś. Weź udział w ogólnopolskim konkursie "Świat się kręci wokół wsi"

„Świat się kręci wokół wsi” to ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy zorganizowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać i przesłać film pokazujący, jak zmienia się polska wieś. Zgłoszenia można przesyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

2021-06-10, 8:06

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 08- 09.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:00 do 2:00. Dodatkowo w dniach 07-12.06.2021r. wykorzystywane będą całodobowo środki bojowe i pozoracji pola walki. W dniach 07-12 06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 09:00 do 20:00.

2021-06-04, 7:31

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PISZ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-06-02, 9:21

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ GMINY PISZ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-05-28, 14:54

Przejdź do aktualności

Ruszył przetarg na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu

Wczoraj (26 maja) na portalu Urzędu Zamówień Publicznych został ogłoszony przetarg na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu. Zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert. Nie warto zwlekać z decyzją, gdyż termin nadsyłania dokumentów upływa 10 czerwca (o godz.10.00). Podpisanie umowy wykonawcą inwestycji przewiduje się pod koniec czerwca br.

2021-05-27, 13:58

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2021-05-27, 10:08

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490z późn. zm.) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

2021-05-27, 10:05

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT: Przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Piski informuje, że od 31 maja 2021 r. na terenie powiatu piskiego zostanie przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2021-05-26, 15:11

Przejdź do aktualności

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

2021-05-24, 16:53

Przejdź do aktualności

Mammografia w mammobusie!

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na badania mammograficzne, które będą przeprowadzane 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-17.00 w mammobusie podstawionym na parkingu przy Kauflandzie (ul. Warszawska).

2021-05-21, 13:04

Przejdź do aktualności

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ NA ROK 2021

2021-05-20, 15:24

Przejdź do artykułu

Wnioski o nagrody sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w 2021 r.

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów. Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli w 2020 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

2021-05-17, 10:43

Przejdź do aktualności

Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej - zapraszamy na szkolenie do Giżycka

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na bezpłatne szkolenie "Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej".

2021-05-13, 11:07

Przejdź do aktualności

Przełączenie numeru 998 na 112

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu informuje, że 13 maja 2021 r. o godz. 10.00 nastąpi przeniesienie obsługi numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

2021-05-07, 14:39

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-05-06, 14:14

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczechy Małe

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczechy Małe

2021-05-06, 13:27

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Piszu

2021-04-30, 11:24

Przejdź do aktualności

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Od 1 kwietnia br. trwa NARODOWY #SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

2021-04-28, 12:08

Przejdź do aktualności

Tawerna do dzierżawy na terenie plaży miejskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie Tawerny położonej w Ekomarinie na Plaży Miejskiej w Piszu nad jeziorem Roś.

2021-04-28, 11:05

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

W okresie wiosennej wegetacji roślin, spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1 st. C.

2021-04-27, 8:11

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

W okresie wiosennej wegetacji roślin, spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1 st. C.

2021-04-27, 8:11

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W OBSŁUDZE BEZSPOŚREDNIEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 do dnia 3 maja 2021 r. wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-04-26, 11:55

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W OBSŁUDZE BEZSPOŚREDNIEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 do dnia 3 maja 2021 r. wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-04-26, 11:55

Przejdź do aktualności

Uwaga strzelanie!

Uwaga! Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim potrwają strzelania amunicją bojową

2021-04-23, 10:05

Przejdź do aktualności

Uwaga strzelanie!

Uwaga! Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim potrwają strzelania amunicją bojową

2021-04-23, 10:05

Przejdź do aktualności

INFORMACJA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W związku z informacją przekazaną od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, informujemy, że następuje przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

2021-04-22, 13:19

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 21 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

2021-04-21, 12:35

Przejdź do aktualności

Projekt „Raport diagnostyczny Partnerstwa Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury”

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z i zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu.

2021-04-20, 8:40

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega:

2021-04-16, 0:00

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega:

2021-04-16, 0:00

Przejdź do aktualności

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

2021-04-02, 0:00

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Gmina Pisz zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz. Przedmiotem postępowania są pnie drzew o obwodach mierzonych na wysokości 1,3 m. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

2021-04-01, 9:07

Przejdź do aktualności

Uwaga rolnicy! 31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

2021-03-18, 10:42

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych.

2021-03-18, 10:07

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 19 - 23.04.2021 r. prowadzone będą prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Neutralizacja odnalezionych przedmiotów odbywać się będzie w dniach 19 - 24.04.2021 r w godzinach od 09:00 do 19:30. Ponadto w dniach 19 - 23.04.2021 r. w godzinach od 09:00 do 03:00 realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem środków bojowych.

2021-03-17, 9:04

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 19 - 23.04.2021 r. prowadzone będą prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Neutralizacja odnalezionych przedmiotów odbywać się będzie w dniach 19 - 24.04.2021 r w godzinach od 09:00 do 19:30. Ponadto w dniach 19 - 23.04.2021 r. w godzinach od 09:00 do 03:00 realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem środków bojowych.

2021-03-17, 9:04

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur