OGŁOSZENIA


Odsłuchaj

Powrót

Bezpłatny transport do lokali wyborczych

Informacja Burmistrza Pisza o bezpłatnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczych w dniu 9 czerwca 2024 r. Na podstawie art. 37 f § 5 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 z późn. zm.) informuję, że w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. organizowany jest bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Pisz.

2024-06-07, 14:29

Przejdź do aktualności

Konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji, której partnerem jest Gmina Pisz.

2024-06-05, 13:22

Przejdź do aktualności

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz 344 z póź. zm.) w miejscowości Zawady.

2024-06-04, 14:30

Przejdź do aktualności

WYBORY SOŁTYSÓW

20 maja 2024 r. ukazało się ZARZĄDZENIE Nr 120/2024 BURMISTRZA PISZA w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Pisz. Na podstawie § 20 ust. 1 Załącznika Nr 1 - Nr 43 do Uchwały Nr XLVIII/496/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Pisz, zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Pisz na kadencję 2024 - 2029. Harmonogram zebrań wiejskich wyborczych.

2024-05-24, 8:52

Przejdź do aktualności

Odwołanie przetargu

Pisz, dnia 22 maja 2024 r. ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz. Burmistrz Pisza informuje, że odwołuje przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości ogłoszony na dzień 24 maja 2024 r., na godz. 9.30. Przedmiotem przetargu miała być nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona do użytkowania na cele rolne (skoszenie trawy) położona w obrębie Pisz 1, oznaczona numerem działki 17/9 o pow. 35600 m

2024-05-22, 13:15

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE o sprzedaży zbędnego składnika majątku

Informuje się, że Gmina Pisz posiada na zbyciu 240 m2 klepki dębowej pochodzącej z rozbiórki starych podłóg w Urzędzie Miejskim w Piszu. Osoby zainteresowane kupnem ww. składnika majątku ruchomego, proszone są o złożenie oferty kupna do Urzędu Miejskiego w Piszu, podając kwotę za 1 m2 klepki dębowej. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: pisz@home.pl...

2024-05-20, 14:55

Przejdź do aktualności

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego. Numer działki – 399/9, Numer KW – OL1P/ 00012303/5. Powierzchnia nieruchomości – 24 m².

2024-05-20, 11:44

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Pisza ogłosił na BIP Urzędu Miejskiego w Piszu otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie polityki prorodzinnej.

2024-05-14, 9:15

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące targowiska miejskiego

W związku z zakończeniem inwestycji pod nazwą „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II” Burmistrz Pisza informuje, że z dniem 21 maja 2024 r. targowisko miejskie zostaje przeniesione na miejsce pierwotnej lokalizacji tj. teren przy ul. Młodzieżowej w Piszu.

2024-05-13, 14:57

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1– Numer działki – 17/9 - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne (skoszenie trawy).

2024-05-10, 11:07

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz. Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne (skoszenie trawy).

2024-05-10, 11:04

Przejdź do aktualności

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm). Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza,

2024-05-09, 11:36

Przejdź do aktualności

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularze do wypełnienia dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne. Pełna informacja oraz deklaracje w formatach edytowalnych na stronie BIP Pisz

2024-01-03, 13:13

Przejdź do artykułu

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2024.

Przedstawiamy HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ W TERMINIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R. oraz Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularze do wypełnienia dla nieruchomości zamieszkałych oraz dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

2024-01-03, 13:06

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż 2 nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2023-01-05, 9:06

Przejdź do artykułu

„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym”

Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2022-05-13, 9:38

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur