OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA ORAZ KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU


OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n. Położenie nieruchomości – obręb Bogumiły, gmina Pisz, Numer działki – 81, Powierzchnia działki – 956 m2, Numer KW – OL1P/00013

2023-08-17, 12:42

Przejdź do aktualności

Stypendia Burmistrza Pisza. Wnioski można składać do 14 września 2023 r.

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów (klasy IV-VIII) pobierających naukę na terenie gminy Pisz. Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

2023-08-07, 11:11

Przejdź do aktualności

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2023-08-03, 8:38

Przejdź do aktualności

Wybory 2023 - Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza

W związku z wyborami do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędą się 24 września 2023 r. informuję, że został sporządzony spis osób prawnych i osób fizycznych uprawnionych do głosowania w OKRĘGU WYBORCZYM NR 102 W PISZU.

2023-08-03, 8:26

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2023-07-25, 8:12

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno – wschodniej części wsi Jaśkowo.

2023-07-21, 8:09

Przejdź do aktualności

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2023-05-23, 8:22

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz

2023-05-18, 9:19

Przejdź do aktualności

Wnioski o nagrody sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w 2022 r.

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów. Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli w 2022 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2023-05-16, 10:10

Przejdź do aktualności

Sprzedaż końcowa paliwa stałego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z póź. zm.), Gmina Pisz ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego do dnia 31 lipca 2023 r. w cenie 1850,00 zł brutto/1 tonę. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej według asortymentu wynosi - orzech: 25 ton.

2023-05-15, 14:16

Przejdź do aktualności

Gmina Pisz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Bezpieczny pieszy na terenie gminy Pisz

2023-05-12, 10:40

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

2023-05-12, 8:56

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.

2023-04-28, 11:40

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie polityki prorodzinnej

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 27 kwietnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie polityki prorodzinnej.

2023-04-27, 11:44

Przejdź do aktualności

Przetarg

Położenie nieruchomości - obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz.

2023-04-21, 10:20

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 marca 2023 r.

o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

2023-04-05, 8:42

Przejdź do aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. Konkurs ogłoszony w dniu 27 lutego 2023r.

2023-03-22, 11:11

Przejdź do aktualności

W najbliższy czwartek odbędzie się prezentacja koncepcji wraz z wizualizacją

projektowanego Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego z halą sportowo-widowiskową.

2023-03-10, 9:56

Przejdź do aktualności

Plan Zagospodarowania Terenu dla przebudowywanej drogi Maldanin-Imionek

Przedstawiamy Plan Zagospodarowania Terenu dla zadania p.n.: "Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego”, zawierający wprowadzone uwagi, zgłaszane przez właścicieli działek przyległych do drogi.

2023-03-07, 9:53

Przejdź do aktualności

Ogłaszamy Konsultacje

Dotyczące planowanej budowy „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego z halą sportowo-widowiskową” w Piszu.

2023-03-02, 13:32

Przejdź do aktualności

Przetarg

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 1

2023-03-02, 13:14

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 27 lutego 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych.

2023-02-27, 13:42

Przejdź do aktualności

Przetarg

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pilchy, gmina Pisz - numer działki: 75/4

2023-02-27, 9:27

Przejdź do aktualności

Przetarg

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1, numery działek: 481/37 i 481/40,

2023-02-27, 9:19

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie

2023-02-06, 10:58

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Położenie nieruchomości – obręb Borki, gmina Pisz

2023-01-09, 11:34

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu Rakowo Piskie, 27.12.2022

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2023-01-09, 11:27

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu Borki, 27.12.2022

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2023-01-09, 11:20

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż 2 nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2023-01-05, 9:06

Przejdź do artykułu

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

2022-12-16, 14:44

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2022-12-15, 9:12

Przejdź do aktualności

„Modernizacja Gospodarstw Rolnych”

Nabór wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

2022-12-12, 10:45

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Borki oraz Rakowo Piskie, gmina Pisz.

2022-12-12, 10:31

Przejdź do aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piszu w sprawie dodatku węglowego

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piszu, w dniu 7 grudnia, zostaną wprowadzone przede wszystkim zmiany w budżecie Gminy Pisz na 2022 r., umożliwiające wypłatę części przyznanych dodatków węglowych dla mieszkańców naszej Gminy.

2022-12-05, 13:59

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne, gmina Pisz.

2022-10-27, 9:31

Przejdź do aktualności

DODATEK WĘGLOWY

W Gminie Pisz ruszył nabór wniosków na dodatek węglowy. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, ul. Wąglicka 1

2022-08-17, 15:17

Przejdź do aktualności

PODSUMOWANIE KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW GMINY PISZ

Na podstawie Zarządzenia Nr 145/2022 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Pisz, informuję o zakończeniu i podsumowaniu konsultacji dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Pisz.

2022-08-16, 8:42

Przejdź do aktualności

Po raz 19. nagrodzeni zostaną „Godni Naśladowania”

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 19. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.

2022-08-09, 11:32

Przejdź do aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE OBWODNICY PISZA

20 lipca br. ( środa ) odbyło się spotkanie informacyjne w związku z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Budowy Obwodnicy Pisza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Biuro Projektów TRAKT sp. z o.o. sp. k. przedstawiło przygotowane projekty wariantów przebiegu obwodnicy.

2022-07-21, 12:51

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW GMINY PISZ

Na podstawie Zarządzenia Nr 145/2022 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Pisz, informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Pisz.

2022-07-18, 13:18

Przejdź do aktualności

INFORMACJA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

2022-07-18, 12:16

Przejdź do aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Pisza

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza mieszkańców miasta i gminy Pisz na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych numer 58 i 63.

2022-07-13, 9:49

Przejdź do aktualności

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

2022-07-12, 8:59

Przejdź do aktualności

Planowane konsultacje z mieszkańcami Gminy Pisz

W terminie od dnia 18 lipca do dnia 2 sierpnia 2022r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Pisz

2022-07-08, 13:58

Przejdź do aktualności

STRZELANIA

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

2022-07-08, 9:34

Przejdź do aktualności

OBWODNICA PISZA - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne w związku z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dotyczącego budowy obwodnicy Pisza.

2022-07-06, 20:19

Przejdź do aktualności

PRZETARG

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy: - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2022-07-05, 9:05

Przejdź do aktualności

Zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce DVB-T2/HEVC.

27 czerwca nastąpiła zmiana nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce DVB-T2/HEVC. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełniającego wymagania techniczne.

2022-07-04, 15:10

Przejdź do aktualności

STRZELANIA

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

2022-07-04, 14:48

Przejdź do aktualności

"Fundacja "Siła Michała" zaprasza mieszkańców i gości na nieodpłatne wakacyjne spotkania

"Fundacja "Siła Michała" zaprasza mieszkańców i gości na nieodpłatne wakacyjne spotkania relaksujące z jogą, ziołami, drzewoterapią i muzyką.

2022-06-29, 14:42

Przejdź do aktualności

Pierwsza lodówka społeczna pod nazwą Jadłodzielnia Pisz

Przy Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” stanęła pierwsza lodówka społeczna pod nazwą Jadłodzielnia Pisz.

2022-06-29, 14:07

Przejdź do aktualności

Muzeum Ziemi Piskiej wspomina huragan

20 lat po huraganie w Puszczy Piskiej – to tytuł wystawy plenerowej przygotowanej przez Muzeum Ziemi Piskiej. Ekspozycja wpisuje się w zaplanowane w weekend obchody Dni Pisza.

2022-06-29, 11:58

Przejdź do aktualności

Dyżur pracownika Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

8 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

2022-06-28, 8:50

Przejdź do aktualności

BURMISTRZ PISZA ANDRZEJ SZYMBORSKI Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Rada Miejska w Piszu udzieliła Burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu wotum zaufania oraz absolutorium.

2022-06-24, 11:45

Przejdź do aktualności

Trzydziesty koncert z cyklu Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu

18 czerwca 2022r w sali koncertowej OSM w Piszu odbył się kolejny już trzydziesty koncert z cyklu Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu.

2022-06-23, 9:05

Przejdź do aktualności

Wykaz Dróg Powiatowych

Wykaz dróg i ulic powiatowych administrowanych przez powiat piski

2022-06-22, 14:39

Przejdź do aktualności

Muzeum Ziemi Piskiej wzbogaciło się o cenną mapę z XVIII w.

Dr Robert Klimek przekazał nieodpłatnie Muzeum Ziemi Piskiej jedną z map prezentowanych na wystawie czasowej pt. „Wizerunek Prus w najstarszych nowożytnych mapach od XVI w. do końca XVIII w.” Kartograficzny zabytek, wydany w Austrii w XVIII w., ukazuje dawne pogranicze prusko-rosyjskie.

2022-06-21, 12:51

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu

2022-06-21, 8:46

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty

2022-06-21, 8:43

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl

2022-06-21, 8:40

Przejdź do aktualności

INFORMACJA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy nieruchomości.

2022-06-20, 12:59

Przejdź do aktualności

STRZELANIA

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

2022-06-20, 11:37

Przejdź do aktualności

Nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej II kadencji

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

2022-06-14, 14:26

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki

2022-06-10, 8:13

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki

2022-06-10, 8:10

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl

2022-06-10, 8:08

Przejdź do aktualności

Wyniki konkursu na wsparcie zadania w zakresie polityki prorodzinnej.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie polityki prorodzinnej.

2022-06-08, 12:44

Przejdź do aktualności

Dyżur pracownika Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

8 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

2022-06-08, 10:02

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy

2022-06-02, 11:52

Przejdź do aktualności

Konkurs „Granty Marszałka dla KGW” - rozstrzygnięty

W ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” KGW w Karwiku na realizację zadania „Zielony Targ” otrzymało dofinansowanie na kwotę 5 tys. zł

2022-06-02, 8:19

Przejdź do aktualności

Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 2

W dniach od 16.05.2022r. do 22.05.2022r. pięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszu wraz z dwiema opiekunkami uczestniczyło w wyjeździe do Hiszpanii. Podróż odbyła się w ramach realizowanego w szkole Programu Erasmus+.

2022-06-01, 10:52

Przejdź do aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1

2022-05-31, 8:18

Przejdź do aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz. Położenie nieruchomości – obręb Wiartel

2022-05-31, 8:15

Przejdź do aktualności

Dzień Działacza Kultury

29 maja obchodzony jest Dzień Działacza Kultury. Z tej okazji podziękowania za sumienne wykonywanie obowiązków w sferze działalności społeczno-kulturalnej oraz za lokalne kultywowanie tradycji pracownikom Piskiego Domu Kultury złożył zastępca Burmistrza Pisza Janusz Puchalski oraz Anna Michalak, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Piszu.

2022-05-30, 14:42

Przejdź do aktualności

100-tne urodziny Pana Bolesława Wilczewskiego

27 maja br. gościliśmy w Urzędzie Miejskim Pana Bolesława Wilczewskiego. Pan Bolesław jest kolejnym mieszkańcem w naszej gminy, który obchodzi w tym roku swoje 100-tne urodziny.

2022-05-27, 14:42

Przejdź do aktualności

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynk

30 czerwca 2022 roku mija termin składania deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych (budynki jednorodzinne, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynki wielorodzinne i budynki zbiorowego zamieszkania) oraz budynków i lokali niemieszkalnych (np. budynki i lokale usługowe, handlowe, budynki gospodarcze, domki letniskowe).

2022-05-27, 13:38

Przejdź do aktualności

Gratulacje dla działaczy sportowych podczas XLV Sesji Rady Miejskiej

Podczas XLV Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Piszu Edmund Lipnicki pogratulowali Dyrektorowi SP nr 1 oraz działaczom piskim działaczom sportowym osiągniętych sukcesów.

2022-05-27, 8:54

Przejdź do aktualności

26 maja - Dzień Matki

26 maja - Dzień Matki

2022-05-26, 12:26

Przejdź do aktualności

STRZELANIA

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w czerwcu 2022r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w terminie: od 01.06.2022r. do 30.06.2022r.

2022-05-25, 13:27

Przejdź do aktualności

Modernizacja placu zabaw przy ul. Lipowej

Wyremontowany został kolejny plac zabaw, tym razem przy ulicy Lipowej.

2022-05-24, 14:31

Przejdź do aktualności

Dzień Dziecka pn. "Lokomotywa z Bajkami"

Zapraszamy wszystkie dzieci na Dzień Dziecka pn. "Lokomotywa z Bajkami, który odbędzie się 1 czerwca 2022 na Pl. Daszyńskiego.

2022-05-24, 10:18

Przejdź do aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, Numer działki – 1458/2,

2022-05-23, 14:23

Przejdź do aktualności

INFORMACJA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

2022-05-23, 14:05

Przejdź do aktualności

Samorządowy Dzień Sołtysa Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Po 2 letniej przerwie w Amfiteatrze w Ostródzie odbył się Samorządowy Dzień Sołtysa Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2022-05-23, 9:17

Przejdź do aktualności

„Alladyn: na ratunek światu”

W dniach 18 maja ( sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszu) oraz 19 maja ( sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 4 i. Papieża Jana Pawła II ) zrealizowane zostały spektakle dla dzieci, których organizatorem była Gmina Pisz.

2022-05-23, 9:09

Przejdź do aktualności

Międzynarodowy Dzień Muzealnika

18 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzealnika

2022-05-23, 9:00

Przejdź do aktualności

„Natura od kuchni” konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafią do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów.

2022-05-20, 12:36

Przejdź do aktualności

Konsultacje społeczne - "Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko "

W dniu 19 maja (czwartek) o godzinie 15:30 w Sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu odbyły się konsultacje społeczne dla realizacji Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla Projektu "Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko "

2022-05-20, 12:25

Przejdź do aktualności

Powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej

18 maja odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej jako formacji mundurowej

2022-05-19, 12:43

Przejdź do aktualności

Stowarzyszenie Strzelecko Sportowe - MAGNUM

Stowarzyszenie Strzelecko Sportowe - MAGNUM zorganizowało 7 maja piknik rodzinny

2022-05-19, 9:44

Przejdź do aktualności

OSTRZEŻENIE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Białymstoku ostrzega

2022-05-17, 13:25

Przejdź do aktualności

Dzień Dziecka z Mazurem Pisz

28 maja odbędzie się Dzień Dziecka dla najmłodszych zawodników KS Mazur Pisz

2022-05-17, 11:13

Przejdź do aktualności

Umowa na modernizację Stadionu Miejskiego została podpisana.

W czwartek 12 maja br. podpisana została umowa na modernizację Stadionu Miejskiego w Piszu przy ulicy Mickiewicza.

2022-05-16, 14:03

Przejdź do aktualności

Wnioski o nagrody sportowe Dla najlepszych zawodników i trenerów w 2021 r.

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów. Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli w 2021 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2022-05-16, 12:05

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Pisz, Położenie nieruchomości – obręb Kocioł Duży, gmina Pisz, Numer działki – 153

2022-05-13, 14:18

Przejdź do aktualności

„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym”

Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2022-05-13, 9:38

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Pisza

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 12 maja 2022 otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie polityki prorodzinnej

2022-05-12, 13:37

Przejdź do aktualności

Burmistrz Pisza przypomina

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w spraw

2022-05-11, 13:04

Przejdź do aktualności

Dzień Bibliotekarza

Z kwiatami i listem gratulacyjnym Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Piszu odwiedził Burmistrz Andrzej Szymborski. 8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

2022-05-10, 14:23

Przejdź do aktualności

Pierwsza Edycja Programu Grantowego ,,Cześć Dziewczyny!”

Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie uruchomiło Pierwszą Edycję Programu Grantowego „Cześć Dziewczyny!” jako odpowiedź na potrzeby milionów uchodźczyń i uchodźców, którzy zmuszeni byli uciekać z objętej wojną Ukrainy.

2022-05-09, 13:03

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - Położenie nieruchomości – obręb Turośl

2022-05-09, 12:33

Przejdź do aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, Numer działki – 28/28,

2022-05-09, 12:30

Przejdź do aktualności

Noc Muzeów w auli i plenerze

Piska Noc Muzeów odbędzie się w piątek 20 maja, a Muzeum Ziemi Piskiej przygotowało z tej okazji wernisaż wystawy czasowej i plenerowy koncert zespołu Sploty. Początek wydarzenia o godz. 20 w auli Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego.

2022-05-09, 11:57

Przejdź do aktualności

INFORMACJA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

2022-05-09, 9:49

Przejdź do aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 19. maja (czwartek) o godzinie 15:30 w Sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu odbędą się konsultacje społeczne.

2022-05-06, 14:25

Przejdź do aktualności

Ruszyła kolejna edycja konkursu „ ZIELONA ŁAWECZKA”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska po raz kolejny zaprasza mieszkańców polskich miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców do udziału w konkursie grantowym „ ZIELONA ŁAWECZKA”

2022-05-06, 13:41

Przejdź do aktualności

PRZETARG

Burmistrz Pisza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - położenie nieruchomości – obręb Wiartel, Numer działki – 28/28,

2022-05-06, 11:48

Przejdź do aktualności

Projekt " Wieś Plus"

Projekt " Wieś Plus" polega na zrzeszeniu mieszkańców polskich wsi, poprawiając tym samym ich komfort życia. Dewizą, która mu przyświeca jest chęć pomocy mieszkańcom w wyrównaniu istniejącej dysproporcji pomiędzy życiem na wsi a możliwościami życia w aglomeracjach miejskich. Wobec powyższego powstał portal, który ma sprostać tym zadaniom.

2022-05-04, 12:10

Przejdź do aktualności

UTRUDNIENIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 58 I 63 W PISZU PODCZAS MAJÓWKI

UTRUDNIENIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 58 I 63 W PISZU PODCZAS MAJÓWKI W majowy weekend na drodze krajowej nr 58 i 63 w Piszu trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym. W dniu 29 kwietnia (piątek) oraz 3 maja (wtorek) w godz. 16.00-18.00 zaplanowane są protesty mieszkańców.

2022-04-29, 9:53

Przejdź do aktualności

Program "Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu pt. ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku naszej Gminy.

2022-04-28, 14:09

Przejdź do aktualności

SP 1 PISZ NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ W WOJEWÓDZTWIE !

SP 1 PISZ NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ W WOJEWÓDZTWIE ! 27.04.2022r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Gala Warmińsko -Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas spotkania przedstawiono ranking sportowy szkół.

2022-04-28, 13:51

Przejdź do aktualności

Mieszkaniec naszej gminy zwycięzcą w konkursie motoryzacyjnym

27 kwietnia podczas XLIII Sesji Rady Miejskiej w Piszu Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski oraz w imieniu Rady Miejskiej - Wiceprzewodniczący rady Paweł Radosław Bazydło, nagrodzili mieszkańca naszej gminy Jakuba Półtoraka, ucznia Zespołu Szkół Zawodowych z biblioteką Pedagogiczną w Piszu za osiągnięty sukces.

2022-04-28, 13:20

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelania na poligonie!

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w maju 2022r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w terminach: w dniach od 04.05.2022 r. do 31.05.2022r.

2022-04-28, 12:49

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelania na poligonie!

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będą strzelania amunicją bojową w n/w terminach: w dniach 04-06.05 w godzinach od 17:00 do 02:00, w dniach 07-08.05.2022r. w godzinach od 09:00 – 02:30

2022-04-28, 12:39

Przejdź do aktualności

II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH

II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH – weź udział i studiuj na jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce!

2022-04-28, 8:17

Przejdź do aktualności

ZAWIADOMIENIE

Gmina Pisz informuje o planowanym zgromadzeniu, które odbędzie się dnia 03.05.2022.

2022-04-26, 9:07

Przejdź do aktualności

ZAWIADOMIENIE

Gmina Pisz informuje o planowanym zgromadzeniu, które odbędzie się dnia 29.04.2022.

2022-04-26, 9:05

Przejdź do aktualności

INFORMACJA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

2022-04-25, 10:30

Przejdź do aktualności

GRANTY PPGR

Gmina Pisz podpisała z dniem 5 kwietnia 2022 r. umowę o powierzenie Grantu nr 2807/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

2022-04-21, 12:00

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelania na poligonie!

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będzie szkolenie z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki w dniach 25-29.04 w godzinach od 09:00 do 02:00 Dodatkowo w dniach 25-30.04.2022 od 9:00 – 19:00 istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

2022-04-21, 9:57

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelania na poligonie!

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będzie szkolenie z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki w dniach 18-24.04 w godzinach od 09:00 do 02:00

2022-04-19, 12:24

Przejdź do aktualności

Plac zabaw przy ulicy Ogrodowej wyposażony został w nowy sprzęt.

Plac zabaw przy ulicy Ogrodowej wyposażony został w nowy sprzęt.

2022-04-19, 12:07

Przejdź do aktualności

PRZETARG

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna gatunku dąb

2022-04-15, 10:07

Przejdź do aktualności

INFORMACJA

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy

2022-04-13, 11:58

Przejdź do aktualności

Kolejne osoby dały się szukać. Kobieta straciła blisko 50 tysięcy, a mężczyzna ponad 30 tysięcy

Policjanci przyjęli kolejne zgłoszenia dotyczące oszustw na znaczne sumy pieniędzy. Metody działania sprawców wciąż są te same. 68-letnia mieszanka powiatu piskiego straciła blisko 50 000 zł przekazując dane do swojego konta mężczyźnie, który do niej zadzwonił i podał się za policjanta. Mieszkaniec powiatu piskiego zainstalował oprogramowanie Anydesk. Oszust uzyskał w ten sposób zdalny dostęp do komputera pokrzywdzonego. 26-letni mieszkaniec powiatu piskiego ostatecznie stracił 32 000 zł.

2022-04-13, 10:34

Przejdź do aktualności

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

2022-04-12, 14:00

Przejdź do aktualności

UWAGA !!! Na terenie gminy prowadzone będą lotnicze prace geofizyczne

Geopartner Geofizyka Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w terminie od 13.04.2022 r. do 30.04.2022 r. na terenie gminy prowadzone będą lotnicze prace geofizyczne, polegające na przelocie helikoptera wyposażonego w aparaturę kontrolno-pomiarową.

2022-04-12, 11:23

Przejdź do aktualności

Mistrzowie Europy z Pisza

Dwóch Piszan zdobyło złote medale podczas Mistrzostw Europy federacji XPC w trójboju siłowym. Kacper Kłos zwyciężył w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii Junior U-23. Natomiast Marcin Gębusiak w martwym ciągu nie miał sobie równych. Obaj Panowie reprezentują Klub Sportowy Power Factory Pisz.

2022-04-12, 10:16

Przejdź do aktualności

Kolejny 100-latek w naszej gminie

7 kwietnia br. setne urodziny obchodził mieszkaniec naszej Gminy Pan Saturnin Smoliński.

2022-04-11, 9:18

Przejdź do aktualności

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

2022-04-04, 14:29

Przejdź do aktualności

Dane konta bankowego do wpłat zagranicznych - Pomoc obywatelom Ukrainy w Gminie Pisz

Dane konta bankowego do wpłat zagranicznych - Pomoc obywatelom Ukrainy w Gminie Pisz

2022-04-04, 10:00

Przejdź do aktualności

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe

2022-04-04, 8:54

Przejdź do aktualności

Podczas XLI Sesji Rady Miejskiej w Piszu gościliśmy Panią Poseł na Sejm RP Annę Wojciechowską.

Podczas XLI Sesji Rady Miejskiej w Piszu gościliśmy Panią Poseł na Sejm RP Annę Wojciechowską. Pani Poseł odpowiedziała na pytania zadawane przez radnych oraz mieszkańców gminy.

2022-03-31, 13:17

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelania na poligonie!

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będą strzelania amunicją bojową w n/w terminach: W dniach 04-08.04 – 01.04.2022 w godzinach od 15:00 do 01:30

2022-03-31, 8:04

Przejdź do aktualności

Pomóż Uchodźcom z Ukrainy przybyłym do Gminy Pisz

Trwa zbiórka pieniędzy dla Uchodźców przybyłych do Gminy Pisz.

2022-03-29, 13:08

Przejdź do aktualności

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu zostały wywieszone wykazy

2022-03-29, 12:56

Przejdź do aktualności

Nowy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

W załączeniu do pobrania nowy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

2022-03-29, 12:23

Przejdź do aktualności

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu informuje o możliwości ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2022-03-29, 8:40

Przejdź do aktualności

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

2022-03-28, 11:21

Przejdź do aktualności

Językowe wykłady w Muzeum Ziemi Piskiej

Muzeum Ziemi Piskiej organizuje Wykłady języka polskiego. Zajęcia dla młodzieży ze szkół średnich, a także warsztaty dla nauczycieli poprowadzi Dr Ewa Rot-Buga z Polskiej Akademii Nauk.

2022-03-28, 10:11

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelania na poligonie!

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzysz w kwietniu 2022 roku prowadzone będą strzelania amunicją bojową w terminie 01.04 – 30.04.2022 wyżej wymienione strzelania prowadzone będą także w soboty i w niedziele.

2022-03-24, 14:35

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelania na poligonie!

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych prowadzone będą strzelania amunicją bojową w n/w terminach: W dniach 28.03 – 01.04.2022 w godzinach od 15:00 do 00:30 Dodatkowo w dniach 28.03 – 2.04.2022 od 9:00 – 18:00 istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

2022-03-24, 14:32

Przejdź do aktualności

Nabór uczestników do Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi z województwa warmińsko-mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Fundacją KUŹNIA im. Hugona Kołłątaja ogłaszają nabór uczestników do Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi z województwa warmińsko-mazurskiego.

2022-03-23, 9:52

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA z dnia 24 stycznia 2022 r.

W związku z trwającą epidemią SARS-COV-2 i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.01.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od dnia: 24.01.2022 r. do 28.02.2022 r. Urząd Miejski w Piszu wprowadza ograniczenia w zakresie obsługi interesantów.

2022-01-25, 14:39

Przejdź do aktualności

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz – obręb Pisz 2

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

2022-01-25, 12:40

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB UŚCIANY, GMINA PISZ

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2022-01-17, 12:13

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2022-01-17, 12:09

Przejdź do aktualności

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piszu oficjalnie otwarty

W ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz”, powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Tęczowej w Piszu.

2022-01-17, 11:39

Przejdź do aktualności

Co to jest CEEB? Kto musi złożyć deklarację?

Co to jest CEEB? Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków.

2022-01-10, 9:03

Przejdź do aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ 2022 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ W TERMINIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R

2022-01-03, 9:17

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2021-12-31, 10:44

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2021-12-31, 10:42

Przejdź do aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

2021-12-29, 13:05

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-29, 8:35

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-29, 8:33

Przejdź do aktualności

Uwaga! Nowe zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Piszu

Uwaga❗️ Od 20 grudnia 2021 r. sprawy związane z ewidencją ludności załatwią Państwo w pokoju nr 26, sprawy związane z dowodami osobistymi - w pokoju nr 28, a sprawy związane z działalnością gospodarczą - w pokoju nr 30.

2021-12-20, 12:53

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-20, 8:39

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-12-20, 8:36

Przejdź do aktualności

Urząd Miejski w Wigilię będzie zamknięty!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku, tj. w Wigilię Bożego Narodzenia Urząd Miejski w Piszu będzie nieczynny.*

2021-12-16, 10:53

Przejdź do aktualności

Od stycznia 2022 r. Kartę Dużej Rodziny wyrobisz w MGOPS w Piszu

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, pok. nr 20, telefon: 87 423 54 56. Odbiór Kart Dużej Rodziny również będzie odbywał się w MGOPS w Piszu.

2021-12-15, 14:08

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR" - aktualizacja

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi Konkursu „Granty PPGR” osobami, które nie są uprawnione do udziału w Konkursie są m.in.:

2021-12-15, 12:19

Przejdź do aktualności

Dodatek mieszkaniowy od 3 stycznia 2022 r. w MGOPS w Piszu

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, przy ul. Wąglickiej 1, pok. nr 20, telefon: 87 423 54 56.

2021-12-14, 14:04

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR" - ważna informacja!

Informujemy, że Operator konkursu „Granty PPGR” na wniosek Gminy Pisz zgodził się na wydłużenie terminu w związku z trwającą procedurą uzupełniania danych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowości oświadczeń, złożonych w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym wydłużamy dla Państwa termin uzupełnienia złożonych oświadczeń do dnia 20.12.2021 r.

2021-12-13, 10:43

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR" - ważna informacja

Szanowni Państwo! Informujemy, że Operator konkursu „Granty PPGR” w dniu 30.11.2021r. nałożył na gminy obowiązek weryfikacji prawidłowości zawartych w oświadczeniu danych dotyczących miejsca zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR, jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta...

2021-12-03, 11:57

Przejdź do aktualności

INFORMACJA O WPROWADZENIU ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Pisza informuje o wprowadzeniu zmian w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2021-12-02, 13:59

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 29 listopada 2021 r. otwarty konkurs na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2021-11-30, 10:24

Przejdź do aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PISZ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

2021-11-26, 14:13

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB PISZ 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-11-16, 8:11

Przejdź do aktualności

Komunikat dotyczący Konkursu Grantowego

Dotyczy Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

2021-11-03, 11:11

Przejdź do aktualności

Zapraszamy do składania ofert na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu

26 października na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu. W związku z tym, zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert.

2021-10-29, 14:21

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB EWIDENCYJNY PISZ1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-10-29, 9:06

Przejdź do aktualności

Uwaga! Przedłużenie naboru „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich” oraz prośbami mieszkańców przedłużamy, do 4 listopada 2021 r.(do godz. 15:15), nabór oświadczeń w ramach wymienionego wcześniej projektu.

2021-10-28, 15:24

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-10-26, 13:08

Przejdź do aktualności

„Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR”, Gmina Pisz informuje o możliwości bezpłatnego otrzymania sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

2021-10-08, 16:12

Przejdź do aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi od ul. Wąglickiej do miejscowości Wąglik

Burmistrz Pisza zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców, zwłaszcza właścicieli działek przyległych do ul. Wąglickiej, a także miejscowości Wąglik

2021-10-07, 10:11

Przejdź do aktualności

Ankieta w ramach konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Pisz dotycząca budowy fontanny

Ankieta w ramach konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Pisz dotycząca planowanej inwestycji pn. „Budowa fontanny na Placu Daszyńskiego".

2021-10-01, 14:29

Przejdź do aktualności

UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU NA POLIGON!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w październiku 2021 r. będą prowadzone prace polegające na oczyszczaniu terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz niszczenie w/w przedmiotów z wykorzystaniem materiału wybuchowego. Ponadto istnieje możliwość strzelania amunicją bojową.

2021-09-30, 7:47

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

2021-09-29, 11:32

Przejdź do aktualności

Program Współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad projektem „Program współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.”

2021-09-28, 10:45

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 27.09.-30.09.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:00 do 1:30. Dodatkowo w dniach 27.09.-03.10.2021 r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 19:00.

2021-09-27, 10:05

Przejdź do aktualności

Program „Czyste powietrze” – spotkanie!

W dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) od godz. 12.00 do 15.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu odbędą się konsultacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”.

2021-09-23, 15:14

Przejdź do aktualności

#czystyPisz – jesienna edycja sprzątania gminy Pisz

Gmina Pisz po raz kolejny zaprasza wszystkich mieszkańców, stowarzyszenia, sołtysów, radnych, szkoły, przedsiębiorców, grupy nieformalne oraz jednostki OSP na wspólne sprzątanie naszej gminy.

2021-09-22, 8:13

Przejdź do aktualności

OPINIA OCENY JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał pozytywną opinię w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągów publicznych Pisz, Kociołek Szlachecki, Szeroki Bór Piski, Wielki Las, Karpa, Wiartel.

2021-09-22, 8:06

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie na poligonie!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 20.09-25.09.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:00 do 1:30 i w dniu 26.09.2021 r. w godzinach od 08:00 do 14:30. Dodatkowo w dniach 20-26.09.2021r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 20:00.

2021-09-22, 7:47

Przejdź do aktualności

Zaproszenie do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

2021-09-21, 7:36

Przejdź do aktualności

Konsultacje społeczne wspólnej strategii obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Zakończone zostały prace nad aktualizacją wspólnej dla całej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich strategii rozwoju. Projekt dokumentu jest efektem współpracy samorządów lokalnych (w tym także Gminy Pisz) zdeterminowanych do współpracy i promocji obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Sama strategia ma pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwoju tego regionu, w szczególności korzystając ze środków Unii Europejskiej.

2021-09-21, 7:33

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB EWIDENCYJNY JAGODNE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-09-20, 14:13

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-09-15, 15:24

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB POGOBIE ŚREDNIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2021-09-15, 15:14

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - OBRĘB EWIDENCYJNY PISZ2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

2021-09-15, 15:05

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie na poligonie!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach13.09-18.09.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:30 do 1:30 i w dniu 19.09.2021 r. w godzinach od 08:00 do 14:30. Dodatkowo w dniach 13-19.09.2021r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 20:00.

2021-09-13, 0:00

Przejdź do aktualności

Wsparcie na bioasekurację. Trwa nabór wniosków

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia na bioasekurację.

2021-07-23, 12:38

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWAFILIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 R.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

2021-07-16, 13:21

Przejdź do aktualności

Stypendia Burmistrza Pisza. Wnioski można składać do 14 września 2021 r.

Do 14 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów (klasy IV-VIII) pobierających naukę na terenie gminy Pisz. Burmistrz przyznaje stypendia na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

2021-07-15, 9:31

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 69

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 69

2021-07-12, 14:45

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Ostrzeżenie Meteorologiczne

2021-07-08, 15:23

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 65

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 65

2021-07-05, 12:10

Przejdź do aktualności

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych.

2021-07-02, 11:23

Przejdź do aktualności

Dodatkowy nabór na rachmistrza spisowego

Burmistrz Pisza Andrzej Janusz Szymborski - Gminny Komisarz Spisowy w Piszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

2021-06-25, 14:41

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 28.06-01.07.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 28.06-03.07.2021 r. istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-25, 13:20

Przejdź do aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

2021-06-24, 10:51

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-06-23, 10:12

Przejdź do aktualności

UWAGA ! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Z uwagi na potrzebę terminowego realizowania odbioru odpadów biodegradowalnych od dnia 28 czerwca 2021 r. nastąpi zmiana terminów wywozów odpadów biodegradowalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Pisz.

2021-06-22, 12:56

Przejdź do aktualności

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Kocioł Duży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kocioł Duży(gmina Pisz, powiat piski), który zaopatruje 729 mieszkańców miejscowości: Kocioł, Kocioł Duży, Pietrzyki, Rakowo, Rakowo Piskie, Stare Guty. Treść pisma znajduje się w poniższym załączniku.

2021-06-22, 12:41

Przejdź do aktualności

Program „Czyste powietrze” – spotkanie dla mieszkańców

Informujemy, że 25 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w Sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”.

2021-06-21, 14:18

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 21- 24.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 21-26.06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-20, 0:00

Przejdź do aktualności

OPINIA OCENY JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał pozytywną opinię w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w roku 2021.

2021-06-17, 8:38

Przejdź do aktualności

Odpady wielkogabarytowe – apel dla mieszkańców

Urząd Miejski w Piszu informuje, że odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe, tj. meble, dywany, wózki dziecięce, materaca oraz rowery.

2021-06-17, 7:34

Przejdź do aktualności

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY

Z uwagi na rozpoczynający się sezon letni Urząd Miejski w Piszu pragnie przypomnieć właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicielom innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o obowiązku uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty z powyższego tytułu (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości).

2021-06-16, 8:36

Przejdź do aktualności

Urząd Miejski w Piszu zweryfikuje ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości

Informujemy, iż Urząd Miejski w Piszu przystępuje do masowej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomości (nieruchomości jednorodzinne i nieruchomości wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy Pisz.

2021-06-15, 13:35

Przejdź do aktualności

Uwaga! Zakaz wstępu na poligon!

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 14- 16.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 18:00 do 2:30. W dniach 14-19.06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 08:00 do 21:00.

2021-06-15, 11:42

Przejdź do aktualności

Nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Programem „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” polegającym na dofinansowaniu działań związanych z usuwaniem azbestu, Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz.

2021-06-10, 12:05

Przejdź do aktualności

Pokaż jak zmienia się wieś. Weź udział w ogólnopolskim konkursie "Świat się kręci wokół wsi"

„Świat się kręci wokół wsi” to ogólnopolski, amatorski konkurs filmowy zorganizowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać i przesłać film pokazujący, jak zmienia się polska wieś. Zgłoszenia można przesyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

2021-06-10, 8:06

Przejdź do aktualności

Uwaga! Strzelanie

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 08- 09.06.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. od 17:00 do 2:00. Dodatkowo w dniach 07-12.06.2021r. wykorzystywane będą całodobowo środki bojowe i pozoracji pola walki. W dniach 07-12 06.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 09:00 do 20:00.

2021-06-04, 7:31

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PISZ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-06-02, 9:21

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ GMINY PISZ

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-05-28, 14:54

Przejdź do aktualności

Ruszył przetarg na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu

Wczoraj (26 maja) na portalu Urzędu Zamówień Publicznych został ogłoszony przetarg na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu. Zachęcamy potencjalnych wykonawców do składania ofert. Nie warto zwlekać z decyzją, gdyż termin nadsyłania dokumentów upływa 10 czerwca (o godz.10.00). Podpisanie umowy wykonawcą inwestycji przewiduje się pod koniec czerwca br.

2021-05-27, 13:58

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

2021-05-27, 10:08

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - obręb ewidencyjny Pisz 1

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490z późn. zm.) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

2021-05-27, 10:05

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT: Przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Piski informuje, że od 31 maja 2021 r. na terenie powiatu piskiego zostanie przywrócona bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2021-05-26, 15:11

Przejdź do aktualności

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

2021-05-24, 16:53

Przejdź do aktualności

Mammografia w mammobusie!

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat na badania mammograficzne, które będą przeprowadzane 27 maja 2021 r. (czwartek) w godz. 9.00-17.00 w mammobusie podstawionym na parkingu przy Kauflandzie (ul. Warszawska).

2021-05-21, 13:04

Przejdź do aktualności

Wnioski o nagrody sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w 2021 r.

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów. Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli w 2020 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

2021-05-17, 10:43

Przejdź do aktualności

Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej - zapraszamy na szkolenie do Giżycka

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na bezpłatne szkolenie "Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej".

2021-05-13, 11:07

Przejdź do aktualności

Przełączenie numeru 998 na 112

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu informuje, że 13 maja 2021 r. o godz. 10.00 nastąpi przeniesienie obsługi numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

2021-05-07, 14:39

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

2021-05-06, 14:14

Przejdź do aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczechy Małe

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczechy Małe

2021-05-06, 13:27

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Piszu

2021-04-30, 11:24

Przejdź do aktualności

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Od 1 kwietnia br. trwa NARODOWY #SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

2021-04-28, 12:08

Przejdź do aktualności

Tawerna do dzierżawy na terenie plaży miejskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie Tawerny położonej w Ekomarinie na Plaży Miejskiej w Piszu nad jeziorem Roś.

2021-04-28, 11:05

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

W okresie wiosennej wegetacji roślin, spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1 st. C.

2021-04-27, 8:11

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

W okresie wiosennej wegetacji roślin, spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1 st. C.

2021-04-27, 8:11

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W OBSŁUDZE BEZSPOŚREDNIEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 do dnia 3 maja 2021 r. wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-04-26, 11:55

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W OBSŁUDZE BEZSPOŚREDNIEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 do dnia 3 maja 2021 r. wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-04-26, 11:55

Przejdź do aktualności

Uwaga strzelanie!

Uwaga! Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim potrwają strzelania amunicją bojową

2021-04-23, 10:05

Przejdź do aktualności

Uwaga strzelanie!

Uwaga! Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim potrwają strzelania amunicją bojową

2021-04-23, 10:05

Przejdź do aktualności

INFORMACJA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W związku z informacją przekazaną od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, informujemy, że następuje przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

2021-04-22, 13:19

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 21 kwietnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

2021-04-21, 12:35

Przejdź do aktualności

Projekt „Raport diagnostyczny Partnerstwa Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury”

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z i zgłaszania uwag i opinii do projektu dokumentu.

2021-04-20, 8:40

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega:

2021-04-16, 0:00

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega:

2021-04-16, 0:00

Przejdź do aktualności

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

2021-04-02, 0:00

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

Gmina Pisz zaprasza do składania ofert na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz. Przedmiotem postępowania są pnie drzew o obwodach mierzonych na wysokości 1,3 m. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

2021-04-01, 9:07

Przejdź do aktualności

Uwaga rolnicy! 31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

2021-03-18, 10:42

Przejdź do aktualności

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW -Państwowy Instytut Badawczy ostrzega o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych.

2021-03-18, 10:07

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 19 - 23.04.2021 r. prowadzone będą prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Neutralizacja odnalezionych przedmiotów odbywać się będzie w dniach 19 - 24.04.2021 r w godzinach od 09:00 do 19:30. Ponadto w dniach 19 - 23.04.2021 r. w godzinach od 09:00 do 03:00 realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem środków bojowych.

2021-03-17, 9:04

Przejdź do aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODJĘCIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 19 - 23.04.2021 r. prowadzone będą prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Neutralizacja odnalezionych przedmiotów odbywać się będzie w dniach 19 - 24.04.2021 r w godzinach od 09:00 do 19:30. Ponadto w dniach 19 - 23.04.2021 r. w godzinach od 09:00 do 03:00 realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem środków bojowych.

2021-03-17, 9:04

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur