Załatw sprawę w Urzędzie


Nowy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

W załączeniu do pobrania nowy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

2022-03-29, 12:23

Przejdź do aktualności

Decyzja o warunkach zabudowy oraz inne decyzje i wypisy planu zagospodarowania przestrzennego

2021-04-22, 12:29

Przejdź do artykułu

Podatek rolny oraz inne podatki i opłaty

2021-04-22, 12:25

Przejdź do artykułu

Zgłoszenie urodzenia dziecka oraz inne sprawy związane z USC

2021-04-22, 12:24

Przejdź do artykułu

Dodatki mieszkaniowe

2021-04-22, 12:11

Przejdź do artykułu

Pomoc Społeczna

2021-04-22, 12:03

Przejdź do artykułu

Usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości

2021-04-22, 12:01

Przejdź do artykułu

Zameldowanie na pobyt stały

2021-04-22, 11:53

Przejdź do artykułu

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2021-04-22, 11:47

Przejdź do artykułu

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2021-04-22, 11:45

Przejdź do artykułu

Wydawanie dowodów osobistych

2021-04-22, 10:23

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur