Gospodarka odpadami

Zbiór wszystkich informacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim - do pobrania w załączniku. Правила розділення сміття українською мовою - для завантаження у вкладенні.

2022-05-02, 10:01

Przejdź do aktualności

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PISZ

2021-06-24, 12:11

Przejdź do artykułu

Odpady wielkogabarytowe – apel dla mieszkańców

Urząd Miejski w Piszu informuje, że odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe, tj. meble, dywany, wózki dziecięce, materaca oraz rowery.

2021-06-17, 7:39

Przejdź do artykułu

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Z uwagi na rozpoczynający się sezon letni Urząd Miejski w Piszu pragnie przypomnieć właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicielom innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o obowiązku uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty z powyższego tytułu (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości).

2021-06-16, 8:32

Przejdź do artykułu

Urząd Miejski w Piszu zweryfikuje ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości

Informujemy, iż Urząd Miejski w Piszu przystępuje do masowej weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomości (nieruchomości jednorodzinne i nieruchomości wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy Pisz.

2021-06-15, 13:45

Przejdź do artykułu

Materiały edukacyjne dotyczące segregowania odpadów komunalnych

Prosimy o zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi prawidłowych zasad segregowania odpadów komunalnych. Materiały zostały zrealizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach kampanii "Piątka za segregację".

2021-04-06, 14:14

Przejdź do artykułu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pobierz aktualnie wzory dokumentów.

2021-04-01, 12:40

Przejdź do artykułu

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Urząd Miejski w Piszu, na prośbę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, informuje o bezwzględnym zakazie wrzucania do pojemników na odpady biodegradowalne (zielone i resztki po owocach i warzywach) woreczków foliowych i butelek.

2021-03-30, 15:23

Przejdź do artykułu

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA

2021-03-24, 14:14

Przejdź do artykułu

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowych

Gdzie zgłosić się, aby oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstwa domowego?

2021-03-24, 14:08

Przejdź do artykułu

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających wyżej wymienione odpady powstające w gospodarstwach rolnych.

2021-03-24, 13:59

Przejdź do artykułu

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pisz (stan na 2 listopada 2020 r.)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz (stan na 2 listopada 2020 r.)

2021-03-24, 13:51

Przejdź do artykułu

LISTA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie informuję, że na swojej stronie internetowej zamieścił aktualną listę odpadów segregowanych.

2021-03-24, 13:41

Przejdź do artykułu

Segreguj śmieci, a zapłacisz mniej

Podwyżka opłat za śmieci stała się trudnym do zaakceptowania faktem. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 16 zł (za selektywnie gromadzone) i 20 zł ( na zmieszane) to już przeszłość. Nowa rzeczywistość to stawka 26 zł lub 34 zł w zależności od tego czy segregujemy śmieci, czy też nie.

2020-11-17, 9:07

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur