Samorządy partnerskie

Zaprzyjaźnione samorządy partnerskie


Herb miasta Mustvee

Miasto Mustvee (Estonia)

Mustvee położone jest u ujścia rzeki Mustvee do jeziora Peipsi, na północno-zachodnim wybrzeżu tego jeziora, w regionie Jőgeva. Obecnie miasto liczy ok. 2000 mieszkańców. Mustvee po raz pierwszy zostało odnotowane w dokumentach w 1343 roku, w okresie panowania Zakonu Inflanckiego. Prawie wszyscy carowie odwiedzali Mustvee, jak również kompozytorzy Ferenc Liszt, Ryszard Schumann, czy pisarz Honore de Balzac oraz inni. Pracownie rzemieślnicze w Mustvee były znane prawie dwa wieki. Sąsiedztwo dwóch kultur - Estońskiej i Rosyjskiej - stworzyło niezwykłą mieszankę kulturową. Trzykrotnie miasto było trawione przez ogień, obecnie w mieście znajduje się kilka zabytkowych budynków.Symbolami miasta są jezioro Peipsi oraz kościoły. Jezioro jest niezwykle ważne jako ośrodek pływacki i wypoczynkowy, jest popularnym miejscem wśród żeglarzy.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Mustvee zostało podpisane 16 maja 2005 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski, natomiast Miasto Mustvee reprezentował Mer Mustvee – Gennadi Kulkov.

Współpraca obejmuje:

 1. prowadzenie okresowych spotkań w celu wymiany doświadczeń i wypracowania planów wspólnych przedsięwzięć.
 2. przygotowanie i realizację projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w celu wzmocnienia spójności transgranicznej
 3. wspieranie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju współpracy w branżach: rolno- spożywczej, rybołówstwa, tekstylnej, handlu, usług i innych
 4. działanie na rzecz obrony środowiska naturalnego w tym w szczególności współpracy przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych- wymiany wystaw, zespo9łow ludowych i innych
 5. współprace szkół i wymianę młodzieży
 6. promocję turystyki
 7. organizacje wspólnych imprez sportowych, turystycznych rekreacyjnych targów i kiermaszy produktu turystycznego
 8. organizację konsultacji w sprawach socjalnych( ochrona zdrowia, opieka społeczna, bezrobocie)

www.mustveelv.ee

2021-04-21, 10:11


Herb Powiatu Schleswig-Flensburg

Powiat Schleswig-Flensburg (Niemcy)

Powiat Schleswig-Flensburg leży nad Bałtykiem, w północno – wschodniej części Kraju Związkowego Schleswig – Holsztyn. Stolicą powiatu jest miejscowość Schleswig. Powiat zamieszkuje ok. 200 000 mieszkańców. W powiecie najważniejsze dziedziny gospodarki to turystyka i rolnictwo. Umowę partnerską podpisano w roku 1998 r., ale wspólne działania realizowane są już od roku 1992. Podejmowane są takie działania, jak: wymiana szkolna i przedszkolna, roczne stypendia dla licealistów z Pisza, spotkania muzyczne, wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami.

Porozumienie obejmuje:

 1. pielęgnować przyjacielskie stosunki między naszymi jednostkami terytorialnymi, 
 2. wspólnym wysiłkiem dążyć do zbliżenia młodej generacji, prowadzić wymianę młodzieży,
 3. dążyć do nawiązywania wielostronnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami naszych jednostek terytorialnych, 
 4. pobudzić i wspierać stosunki partnerskie między stowarzyszeniami i organizacjami obu stron, 
 5. przyczyniać się do obopólnego zrozumienia kultury i języka

www.schleswig-flensburg.de

2021-04-21, 10:07


Herb Rejonu Woronowo

Rejon Woronowo (Białoruś)

Rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim. Ma powierzchnię 1418,39 km ², bagna 44,67 km ², obiekty wodne 20,24 km². Graniczy od wschodu z rejonem iwiejskim, od południa z rejonem lidzkim.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Rejonem Woronowo zostało podpisane w dniu 11 listopada 2008 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Jan Alicki, natomiast Rejon Woronowo reprezentował Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rejonu Woronowo – Aleksander Nikołajewicz Ostrowski.

Porozumienie obejmuje:

 1. prowadzenie okresowych spotkań w celu wymiany doświadczeń i wypracowania planów wspólnych przedsięwzięć.
 2. przygotowanie i realizację projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w celu wzmocnienia spójności transgranicznej
 3. wspieranie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju współpracy w branżach: rolno- spożywczej, rybołówstwa, tekstylnej, handlu, usług i innych
 4. wymianę wystaw, zespołów ludowych i innych,
 5. działanie na rzecz obrony środowiska naturalnego w tym w szczególności współpracy przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych- wymiany wystaw, zespo9łow ludowych i innych
 6. współprace szkół i wymianę młodzieży
 7. promocję turystyki
 8. organizacje wspólnych imprez sportowych, turystycznych rekreacyjnych targów i kiermaszy produktu turystycznego
 9. organizację konsultacji w sprawach socjalnych( ochrona zdrowia, opieka społeczna, bezrobocie

2021-04-21, 9:55


Herb Miasta Irpiń

Miasto Irpiń (Ukraina)

Miasto na Ukrainie w obwodzie kijowskim, liczy 53 tys. mieszkańców. W Irpieniu pochowany jest Zygmunt Charkiewicz - botanik, badacz Dalekiego Wschodu.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Irpiń zostało podpisane 27 czerwca 2008 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Jan Alicki, natomiast Miasto Irpiń reprezentował Mer Irpinia – Oleg Bondar.

Porozumienie obejmuje:

 1. prowadzenie okresowych spotkań w celu wymiany doświadczeń i wypracowania planów wspólnych przedsięwzięć,
 2. wspieranie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju współpracy w branżach: rolno - spożywczej, handlu, usług i innych,
 3. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym szczególnej współpracy przy likwidacji klęsk żywiołowych 
 4. wymianę wystaw, zespołów ludowych i innych,
 5. współpracę szkół i wymianę młodzieży 
 6. organizację wspólnych imprez sportowych i turystycznych,
 7. organizację konsultacji w sprawach socjalnych (ochrona zdrowia, opieka społeczna, bezrobocie),
 8. wdrażanie wolontariatu europejskiego
 9. pozyskiwanie środków unijnych dla realizacji wspólnych projektów 

www.irpin-rada.org

2021-04-21, 9:43


Herb Kędzierzyna-Koźle

Kędzierzyn-Koźle (Polska)

Umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy miastami Pisz, a Kędzierzyn-Koźle podpisano 22 listopada 2012 r. Porozumienie zakłada m.in. współpracę obu samorządów w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania gminy, oświaty, kultury, sportu, ochrony środowiska, kontaktów z innymi krajami, turystyki oraz wspierania działalności towarzystw, klubów i stowarzyszeń pozarządowych.

Położony w województwie opolskim Kędzierzyn-Koźle jest idealnym miejscem dla osób, które chcą więcej – chcą żyć pełnią życia, czerpać z niego pozytywną energię, pracować w rozwojowych firmach, a po pracy aktywnie spędzać czas z rodziną. Jeśli się tutaj znalazłeś – dobrze trafiłeś.

Zapraszamy na ciekawą podróż po Kędzierzynie-Koźlu. Miasto charakteryzuje się atrakcyjnym krajobrazem oraz lokalizacją przyjazną rozwojowi przemysłu. Bliskość autostrady A4, międzynarodowa magistrala kolejowa przebiegająca przez miasto oraz odrzański szlak wodny czynią z miasta ośrodek o niebywałym potencjale i możliwościach rozwojowych.

Miasto oferuje wiele atrakcji w każdej dziedzinie życia. Bogate zaplecze przemysłowe stanowi stabilny fundament do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. Sąsiedztwo rozległych terenów zielonych pozwala na aktywny wypoczynek na łonie natury, a szeroka oferta kulturalna sprawia, że nie sposób się tu nudzić. Potrzebujesz więcej argumentów? Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Kędzierzyna-Koźla, a sam zobaczysz, że jest Miastem Możliwości.

Więcej informacji: https://www.kedzierzynkozle.pl

2020-11-23, 23:15


Herb miasta Alytus

Rejon Alytus (Litwa)

Alytus jest największym miastem w południowej części Litwy i często określane jest stolicą regionu Dżukija. Alytus zamieszkuje ok. 77 tys. ludności, co czyni je szóstym pod względem wielkości miastem Litwy.

Alytus jest pięknym, nowoczesnym miastem z ośmioma bankami, trzema hotelami, siecią restauracji, kawiarni i barów. W 1992 r. w przemyśle Alytusa zatrudnionych było 22 tys. mieszkańców. W mieście jest dwanaście szkół średnich ogólnokształcących i technicznych, Wyższa Szkoła Techniczna, Szkoła Sztuk Plastycznych i Podstawowa Szkoła Muzyczna. Działa nowo wybudowany teatr i Muzeum Regionalne. Wierni trzech wyznań uczęszczają do dwóch kościołów katolickich, prawosławnego i meczetu muzułmańskiego.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Alytaus zostało podpisane 01.07. 2005 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski, natomiast Miasto Alytaus reprezentował Mer Alytus – Monika Rożanauskinie.

Umowa obejmuje:

 1. prowadzenie okresowych spotkań w celu wymiany doświadczeń i wypracowania planów wspólnych przedsięwzięć
 2. przygotowanie i realizację projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w celu wzmocnienia spójności transgranicznej
 3. wspieranie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju współpracy w branżach: rolno- spożywczej, rybołówstwa, tekstylnej, handlu, usług i innych
 4. działanie na rzecz obrony środowiska naturalnego w tym w szczególności współpracy przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych- wymiany wystaw, zespołów ludowych i innych
 5. współprace szkół i wymianę młodzieży
 6. promocję turystyki
 7. organizacje wspólnych imprez sportowych, turystycznych rekreacyjnych targów i kiermaszy produktu turystycznego
 8. organizację konsultacji w sprawach socjalnych( ochrona zdrowia, opieka społeczna, bezrobocie

2020-11-23, 23:07


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur