Samorządy partnerskie

Zaprzyjaźnione samorządy partnerskie


Herb Kędzierzyna-Koźle

Kędzierzyn-Koźle (Polska)

Umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy miastami Pisz, a Kędzierzyn-Koźle podpisano 22 listopada 2012 r. Porozumienie zakłada m.in. współpracę obu samorządów w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania gminy, oświaty, kultury, sportu, ochrony środowiska, kontaktów z innymi krajami, turystyki oraz wspierania działalności towarzystw, klubów i stowarzyszeń pozarządowych.

Położony w województwie opolskim Kędzierzyn-Koźle jest idealnym miejscem dla osób, które chcą więcej – chcą żyć pełnią życia, czerpać z niego pozytywną energię, pracować w rozwojowych firmach, a po pracy aktywnie spędzać czas z rodziną. Jeśli się tutaj znalazłeś – dobrze trafiłeś.

Zapraszamy na ciekawą podróż po Kędzierzynie-Koźlu. Miasto charakteryzuje się atrakcyjnym krajobrazem oraz lokalizacją przyjazną rozwojowi przemysłu. Bliskość autostrady A4, międzynarodowa magistrala kolejowa przebiegająca przez miasto oraz odrzański szlak wodny czynią z miasta ośrodek o niebywałym potencjale i możliwościach rozwojowych.

Miasto oferuje wiele atrakcji w każdej dziedzinie życia. Bogate zaplecze przemysłowe stanowi stabilny fundament do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. Sąsiedztwo rozległych terenów zielonych pozwala na aktywny wypoczynek na łonie natury, a szeroka oferta kulturalna sprawia, że nie sposób się tu nudzić. Potrzebujesz więcej argumentów? Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Kędzierzyna-Koźla, a sam zobaczysz, że jest Miastem Możliwości.

Więcej informacji: https://www.kedzierzynkozle.pl

2020-11-23, 23:15


Herb Rejonu Niestierowskiego

Rejon Nesterov (Federacja Rosyjska)

Rejon leży w południowo-wschodniej części obwodu, a jego ośrodkiem administracyjnym jest miasto Niestierow. Rejon niestierowski zajmuje obszar 1062 km², zamieszkany przez osób ok. 17 tys. (2008 r.).

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Rejonem Nesterov zostało podpisane w dniu 20 lutego 2009 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Jan Alicki, natomiast Rejon Nesterov reprezentowała Burmistrz Nesterova – Natalia Tchavytchalova.

2020-11-23, 23:13


Herb miasta Alytus

Rejon Alytus (Litwa)

Alytus jest największym miastem w południowej części Litwy i często określane jest stolicą regionu Dżukija. Alytus zamieszkuje ok. 77 tys. ludności, co czyni je szóstym pod względem wielkości miastem Litwy.

Alytus jest pięknym, nowoczesnym miastem z ośmioma bankami, trzema hotelami, siecią restauracji, kawiarni i barów. W 1992 r. w przemyśle Alytusa zatrudnionych było 22 tys. mieszkańców. W mieście jest dwanaście szkół średnich ogólnokształcących i technicznych, Wyższa Szkoła Techniczna, Szkoła Sztuk Plastycznych i Podstawowa Szkoła Muzyczna. Działa nowo wybudowany teatr i Muzeum Regionalne. Wierni trzech wyznań uczęszczają do dwóch kościołów katolickich, prawosławnego i meczetu muzułmańskiego.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Alytaus zostało podpisane 01.07. 2005 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski, natomiast Miasto Alytaus reprezentował Mer Alytus – Monika Rożanauskinie.

Umowa obejmuje:

 1. prowadzenie okresowych spotkań w celu wymiany doświadczeń i wypracowania planów wspólnych przedsięwzięć
 2. przygotowanie i realizację projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w celu wzmocnienia spójności transgranicznej
 3. wspieranie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju współpracy w branżach: rolno- spożywczej, rybołówstwa, tekstylnej, handlu, usług i innych
 4. działanie na rzecz obrony środowiska naturalnego w tym w szczególności współpracy przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych- wymiany wystaw, zespołów ludowych i innych
 5. współprace szkół i wymianę młodzieży
 6. promocję turystyki
 7. organizacje wspólnych imprez sportowych, turystycznych rekreacyjnych targów i kiermaszy produktu turystycznego
 8. organizację konsultacji w sprawach socjalnych( ochrona zdrowia, opieka społeczna, bezrobocie

2020-11-23, 23:07


Herb miasta Mustvee

Miasto Mustvee (Estonia)

Mustvee położone jest u ujścia rzeki Mustvee do jeziora Peipsi, na północno-zachodnim wybrzeżu tego jeziora, w regionie Jőgeva. Obecnie miasto liczy ok. 2000 mieszkańców. Mustvee po raz pierwszy zostało odnotowane w dokumentach w 1343 roku, w okresie panowania Zakonu Inflanckiego. Prawie wszyscy carowie odwiedzali Mustvee, jak również kompozytorzy Ferenc Liszt, Ryszard Schumann, czy pisarz Honore de Balzac oraz inni. Pracownie rzemieślnicze w Mustvee były znane prawie dwa wieki. Sąsiedztwo dwóch kultur - Estońskiej i Rosyjskiej - stworzyło niezwykłą mieszankę kulturową. Trzykrotnie miasto było trawione przez ogień, obecnie w mieście znajduje się kilka zabytkowych budynków.Symbolami miasta są jezioro Peipsi oraz kościoły. Jezioro jest niezwykle ważne jako ośrodek pływacki i wypoczynkowy, jest popularnym miejscem wśród żeglarzy.

16 maja 2005 roku w Urzędzie Miejskim w Piszu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Mustvee. Umowa zakłada współpracę w dziedzinach gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, kultury, młodzieży, spraw socjalnych, sportu i turystyki – z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Mustvee zostało podpisane 16 maja 2005 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski, natomiast Miasto Mustvee reprezentował Mer Mustvee – Gennadi Kulkov.

Współpraca obejmuje:

 1. prowadzenie okresowych spotkań w celu wymiany doświadczeń i wypracowania planów wspólnych przedsięwzięć.
 2. przygotowanie i realizację projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w celu wzmocnienia spójności transgranicznej
 3. wspieranie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju współpracy w branżach: rolno- spożywczej, rybołówstwa, tekstylnej, handlu, usług i innych
 4. działanie na rzecz obrony środowiska naturalnego w tym w szczególności współpracy przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych- wymiany wystaw, zespo9łow ludowych i innych
 5. współprace szkół i wymianę młodzieży
 6. promocję turystyki
 7. organizacje wspólnych imprez sportowych, turystycznych rekreacyjnych targów i kiermaszy produktu turystycznego
 8. organizację konsultacji w sprawach socjalnych( ochrona zdrowia, opieka społeczna, bezrobocie

www.mustveelv.ee

2020-11-23, 23:05


Herb Miasta Irpiń

Miasto Irpiń (Ukraina)

Miasto na Ukrainie w obwodzie kijowskim, liczy 53 tys. mieszkańców. W Irpieniu pochowany jest Zygmunt Charkiewicz - botanik, badacz Dalekiego Wschodu.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Irpiń zostało podpisane 27 czerwca 2008 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Jan Alicki, natomiast Miasto Irpiń reprezentował Mer Irpinia – Oleg Bondar.

www.irpin-rada.org

2020-11-23, 23:02


Herb Rejonu Woronowo

Rejon Woronowo (Białoruś)

Rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim. Ma powierzchnię 1418,39 km ², bagna 44,67 km ², obiekty wodne 20,24 km². Graniczy od wschodu z rejonem iwiejskim, od południa z rejonem lidzkim.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Rejonem Woronowo zostało podpisane w dniu 11 listopada 2008 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Jan Alicki, natomiast Rejon Woronowo reprezentował Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rejonu Woronowo – Aleksander Nikołajewicz Ostrowski.

2020-11-23, 23:01


Herb Powiatu Schleswig-Flensburg

Powiat Schleswig-Flensburg (Niemcy)

Powiat Schleswig-Flensburg leży nad Bałtykiem, w północno – wschodniej części Kraju Związkowego Schleswig – Holsztyn. Stolicą powiatu jest miejscowość Schleswig. Powiat zamieszkuje ok. 200 000 mieszkańców. W powiecie najważniejsze dziedziny gospodarki to turystyka i rolnictwo. Umowę partnerską podpisano w roku 1998 r., ale wspólne działania realizowane są już od roku 1992. Podejmowane są takie działania, jak: wymiana szkolna i przedszkolna, roczne stypendia dla licealistów z Pisza, spotkania muzyczne, wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami.

www.schleswig-flensburg.de

2020-11-23, 22:58


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur