Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze" - regulamin naboru wniosków i inne najważniejsze informacje


Uwaga! Ważny komunikat w sprawie programu „Czyste Powietrze"

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

2023-03-31, 9:57

Przejdź do aktualności

Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

Kredyt Czyste powietrze to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

2023-01-18, 11:53

Przejdź do aktualności

NOWA ODSŁONA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa edycja Programu „Czyste Powietrze”. Zmiany w Programie dotyczą wyższych progów dochodowych, wyższych kwot dofinansowań, krótszego czasu oczekiwania na dotację.

2023-01-18, 11:47

Przejdź do aktualności

Program „Czyste Powietrze” – spotkanie dla mieszkańców miasta i gminy Pisz

Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Pisz na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. (czwartek) od godz. 9.00 do 11.00 w Sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

2022-03-22, 13:40

Przejdź do aktualności

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych.

2022-01-26, 13:33

Przejdź do aktualności

Gmina Pisz przystapiła do programu "Czyste Powietrze"

Gmina Pisz podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Pisz będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-07-21, 14:48

Przejdź do aktualności

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych.

2021-07-02, 11:23

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur