Program "Czyste Powietrze"

Program "Czyste Powietrze" - regulamin naboru wniosków i inne najważniejsze informacje


Gmina Pisz przystapiła do programu "Czyste Powietrze"

Gmina Pisz podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Pisz będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu.

2021-07-21, 14:48

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur