Oferty sprzedaży

Oferty sprzedaży nieruchomości


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki, działki – 60/5, 60/6

2022-04-29, 13:41

Przejdź do aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, Numer działki – 6/28, 6/29

2022-04-29, 13:38

Przejdź do aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PISZ - Numery działek – 1423/4 o pow. 2 685 m2 i 1423/5 o pow. 1 394 m2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-03-30, 9:54

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur