Oferty sprzedaży


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PISZ - Numery działek – 1423/4 o pow. 2 685 m2 i 1423/5 o pow. 1 394 m2

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

2021-03-30, 9:54

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur