Zakłady Budżetowe


Odsłuchaj

Powrót

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu

Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” został utworzony przez Gminę Pisz jako samorządowy zakład budżetowy. To „przedsiębiorstwo społeczne” otrzymawszy wymagany status na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-mazurskiego rozpoczęła swoją działalność 22 XI 2015r. Celem ZAZ-u jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona równolegle z działalnością gospodarczą.

Prowadzimy działalność w następujących obszarach: 

 -Bistro - pracownia gastronomiczna znajdująca się w przyziemiu zabytkowej wieży ciśnień

- Pralnia,

- Pracownia rękodzieła,

- Pracownia sprzątania i pielęgnacji zieleni

Dane kontaktowe:

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"

ul. Gdańska 11

12-200 Pisz

Telefon 516 765 400

p.o. Dyrektora - Katarzyna Leszczyńska-Zarzecka

Link do strony: https://zazpisz.pl

Autor: Administrator Systemu, 2021-03-24, 13:19


Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu jest zakładem budżetowym gminy Pisz, którym kieruje dyrektor na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Pisza. Ośrodek działa w oparciu o statut stanowiący załącznik do uchwały nr XXX/35/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r.

Obszarem działania ośrodka jest teren gminy Pisz.

Podstawowe cele i zadania ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:

• propagowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz ich wszechstronny rozwój;

• udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej będącej w posiadania ośrodka;

• prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego;

• prowadzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w posiadaniu i zarządzaniu ośrodka;

• właściwą konserwację i rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie swojego działania;

• świadczenie usług mających na celu realizację celów statutowych;

• prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na realizację celów statutowych;

• wspieranie działalności lokalnych klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji prowadzących podobną działalność;

• pomoc finansową w zakresie realizacji przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w ramach przyznanych środków finansowych;

• prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności ośrodka.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami w Piszu: 

1. Stadionem Miejski przy ul. Mickiewicza 2,

2. Pływalnią Miejską przy ul. Kwiatowej 2;

3. Plażą Miejską przy Al. Turystów;

4. Boiskiem „Orlik” przy ul. Mickiewicza;

5. Portem nad Pisą;

6. SKATEPARK przy ul. Gałczyńskiego;

7. Boiskiem trawiastym w miejscowości Borki.

Dane kontaktowe:

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

ul. Adama Mickiewicza 2

12-200 Pisz

Telefon / Fax 87 423 28 23

Dyrektor - Szymon Milewski

Ekomarina/Plaża Miejska

Aleja Turystów 1

12-200 Pisz

Telefon 728 880 458

Pływalnia Miejska 

ul. Kwiatowa 1

12-200 Pisz

Telefon 87 423 23 93

Link do strony: https://mgosir.pisz.pl

Autor: Administrator Systemu, 2021-03-24, 12:30


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur