Instytucje kultury

Lista instytucji kultury


Aktorzy na scenie

Piski Dom Kultury

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Animujemy, inspirujemy i wspieramy społeczną aktywność kulturalną w mieście i gminie Pisz.

Dane kontaktowe:

Piski Dom Kultury

Plac Ignacego Daszyńskiego 16 (na czas przebudowy ul. Lipowa 5)

12-200 Pisz

Telefon / Fax 87 423 26 75

Dyrektor - Katarzyna Sobiech

Link do strony: https://pdk.pisz.pl/


2021-03-24, 13:04


Budynek muzeum od frontu

Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Muzeum w Piszu powstało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Piskiej. Towarzystwo powołane zostało do życia 17 grudnia 1965 roku przez najbardziej wpływowych mieszkańców. To wśród nich zrodził się pomysł utworzenia w Piszu muzeum regionalnego. Wysiłki na rzecz stworzenia muzeum zwiększono w 1967 roku, kiedy to Pisz obchodził 600-lecie nadania praw osadniczych. Wreszcie, mając przychylność władz miejskich, udało się doprowadzić do powołania muzeum regionalnego. Miało to miejsce 21 lipca 1969 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 25-lecia PRL.

Tymczasową siedzibą Muzeum stała się tzw. Baszta, której bryłę odsłonięto spośród rozmaitych ruderalnych szop i gruzów, przy okazji uprzątania otoczenia piskiego ratusza. Pierwocinami zbiorów stały się nieliczne eksponaty gromadzone w Powiatowym Ośrodku Kultury. Było to kilkanaście eksponatów etnograficznych, kilka książek oraz kilkanaście sztuk dermoplastycznych okazów przyrodniczych. Kierownikiem nowo powstałej placówki został Mieczysław Kulęgowski, wielki pasjonat historii Ziemi Piskiej. Piastował tę funkcję do 1975 roku, kiedy po reformie administracyjnej kraju zarządzeniem wojewody suwalskiego Nr 8/75 z dnia 2 lipca 1975 roku, piskie Muzeum Regionalne zostało podporządkowane pod nadzór Muzeum Okręgowego w Suwałkach, jako Oddział tegoż Muzeum. Kierownikiem tej zreformowanej placówki został Wiesław Krzeszewski a po jego tragicznej śmierci 13 czerwca 1979 roku, kierownictwo Muzeum objął ponownie Mieczysław Kulęgowski. Ten stan rzeczy trwał do 1985 roku. Wówczas Wojewoda suwalski wydał dnia 11 lutego 1985 roku zarządzenie w sprawie zmiany zasad funkcjonowania niektórych Oddziałów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, na mocy którego Muzeum w Piszu przeszło z dniem 1 stycznia 1985 roku pod bezpośredni nadzór Naczelnika Miasta i Gminy w Piszu, przyjmując nazwę Muzeum Ziemi Piskiej. Ten stan podległości administracyjnej istnieje do dziś.

Muzeum mieści się w przepięknie zrewitalizowanym ratuszu, który z wielowiekową tradycją usytuowany został w centralnym punkcie miasta. Zbudowany jest w stylu neogotyckim (na miejscu starego XVII-wiecznego ratusza). Wzniesienie tak okazałej budowli, stanowiącej siedzibę ojców miasta, było możliwe dzięki dużej kontrybucji wojennej jaką otrzymały Prusy w wyniku wygranej bitwy z Francuzami pod Sedanem w 1870 roku. Budowla kosztowała 200 tys. marek, budował ją mistrz budowlany Reese z Mrągowa. Budowę ukończono 11 grudnia 1900 roku.

Muzeum przeniesiono z Baszty i obecnie mieści się w suterenie ratusza, zwanej również przyziemiem. Niegdyś mieściła się tu piwiarnia (Ratskeller). Gościł w niej w 1935 roku znany pisarz Melchior Wańkowicz podczas kajakowej wyprawy „tropami Smętka”. Po wojnie mieściła się tu gospoda, a w latach 70-tych kawiarnia i pralnia. W jednej z sal znajdowały się dwa malowidła ścienne: jedno obrazowało panoramę Pisza według sztychu Hartknocha z 1684 roku, drugie przedstawiało ratusz w drugiej połowie XIX wieku. W jednej z sal znajdował się też piękny plafon z herbami różnych cechów. Za przyczyną ignorancji i bezmyślności ludzi, którym powierzano rozmaite remonty adaptacyjne na początku lat 80-tych, nie zachował się żaden ślad malowideł ani plafonów.

Muzeum Ziemi Piskiej posiada bogate zbiory przyrodnicze, etnograficzne oraz historyczne. Skromne natomiast są zasoby archeologiczne.

Dane kontaktowe: 

Muzeum Ziemi Piskiej

Plac Ignacego Daszyńskiego 7

12-200 Pisz

Telefon / Fax 87 423 22 64

Dyrektor - Aneta Karwowska

Link do strony: http://www.muzeumziemipiskiej.pl

2021-03-24, 12:38


Napis kulturalnie.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Pisz. Od 30 marca 1992 roku posiada status instytucji kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pisz. Od 1985 roku stałą siedzibą Biblioteki jest specjalnie dobudowane skrzydło do ratusza o pow. użytkowej 531 m2. W budynku na parterze mieści się oddział dla dzieci. I piętro to gabinet dyrektora, wypożyczalnia dla dorosłych, księgowość. Na II piętrze znajduje się czytelnia dla dorosłych i sala komputerowa.

Dane kontaktowe:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu

Plac Ignacego Daszyńskiego 7A

12-200 Pisz

Telefon / Fax 87 423 27 97

Oddział dla dzieci i młodzieży (Telefon 87 423 27 97 wewn. 14)

Wypożyczalnia dla dorosłych (Telefon 87 423 27 97 wewn. 15)

Czytelnia z pracownią komputerową (Telefon 87 423 27 97 wewn. 16 - czytelnia, wewn. 20 - pracownia komputerowa)

Dyrektor - Katarzyna Sawicka

Link do strony: https://www.biblioteka.pisz.pl/index.php

Oferta Biblioteki

Sieć biblioteczna

Organizatorem MGBP w Piszu jest Gmina Pisz. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu obejmuje swoim działaniem gminę i miasto Pisz. Siedziba główna biblioteki mieści się w budynku przy Ratuszu. Do dyspozycji czytelników są oddział dla dzieci, czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych oraz 14 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka obsługuje 9 punktów bibliotecznych w: Kotle Dużym, Liskach, Trzonkach, Uścianach, Ośrodku - Szkolno Wychowawczym w Łupkach, Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu, Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu, Gminnym Zespole Szkół w Piszu oraz w Gimnazjum nr 1 w Piszu.

Zbiory biblioteczne

W 2020 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 2.537 wol. nowych książek i 176 audiobooków. Obecnie liczy 62.780 książek, 271 czasopism oprawnych oraz 2.753 zbiorów specjalnych. Prenumerujemy ok. 18 tytułów czasopism bieżących oraz systematycznie kupujemy książki. Zakupów nowości wydawniczych dokonujemy z własnego budżetu oraz ze specjalnych środków finansowych pochodzących bezpośrednio z budżetu państwa, przekazywanych nam za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Księgozbiór swój powiększmy także o dary od czytelników - książki specjalnie zakupione dla Biblioteki lub przekazywane nam z własnych kolekcji.

Obecnie udostępniamy:

 – literatura piękna dla dzieci - 14.778 wol.
 – literatura piękna dla dorosłych - 15.460 wol.
 –literatura popularnonaukowa - 15.358 wol.
 –prenumerata czasopism - 18 tytułów

Poszczególne tytuły książek można znaleźć przy użyciu katalogu elektronicznego.

Działalność informacyjna

Dysponujemy tradycyjnym katalogiem alfabetycznym, znajdującym się w Oddziale dla dzieci i Wypożyczalni dla dorosłych. Posiadamy bibliografię narodową i regionalną, a także zapewniamy czytelnikom bezpłatny dostęp do katalogów innych bibliotek poprzez Internet oraz dostęp do ich zbiorów dzięki wypożyczeniu międzybibliotecznemu. Od 1999 roku księgozbiór Biblioteki wprowadzany jest do katalogu elektronicznego, natomiast od 2012 r. można już wypożyczać książki korzystając z karty bibliotecznej.

Książka na telefon

Od 2003 roku prowadzimy akcję "Książka na telefon" polegającą na dostarczaniu książek do domów osobom starszym lub niepełnosprawnym ruchowo (czasowo lub długotrwale). Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się telefoniczne pod numer tel. (087) 423 27 97.

Prenumerata czasopism:

Zachęcamy do przeglądania prenumerat, znajdujących się w naszej placówce. Prenumeraty można przeglądać na miejscu lub ewentualnie wypożyczyć, w zależności od potrzeb czytelnika.

Archiwum czasopism:

Biblioteka posiada w swoim archiwum oprawne i nieoprawne roczniki czasopism.

 –   Komunikaty Mazursko - Warmińskie - od roku 1959 do 1977
–    Warmia i Mazury. Miesięcznik kulturalny - od roku 1969 do 1986
–    Echa Piskie - od roku 1991 do 1999
–    Wiadomości Piskie - od roku 1998 do 2002
–    Gazeta Piska - od roku 1999
 –   Jaćwież - od roku 1997
 –   Znad Pisy - od roku 1995
–    Fakty Piskie - od roku 2001
–    Twoje Mazury - od roku 2003
–    Bibliotekarz - od roku 1958
–    Poradnik Bibliotekarza - od roku 1958
 –   Bibliografia Zawartości Czasopism - od roku 1957
  –  Przewodnik Bibliograficzny - od roku 1948

2021-03-23, 7:46


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur