Data publikacji: 2021-06-08, 10:56

Ilość wyświetleń: 867

Władze Gminy Pisz


Odsłuchaj

Powrót
  • Burmistrz Pisza - Andrzej Szymborski
  • Zastępca Burmistrza Pisza - Janusz Puchalski
  • Sekretarz Gminy Pisz - wakat
  • Skarbnik Gminy Pisz - Małgorzata Biraga

Organem stanowiącym jest Rada Miejska w Piszu.

Organem wykonawczym jest Burmistrz Pisza.


W skład Rady Miejskiej w Piszu wchodzi 21 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję.

Ostatnie wybory odbyły się 21 października 2018 r.

Skład osobowy Rady Miejskiej znaleźć można pod zakładką RADA MIEJSKA.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piszu jest Edmund Lipnicki.   

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur