Data publikacji: 2021-07-02, 11:23

Ilość wyświetleń: 494

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Odsłuchaj

Powrót
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych.
Deklarację można złożyć:
•    drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl
•    w formie papierowej – wypełniony dokument powinien być przesłany listownie lub złożony osobiście  w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Punkcie Przyjęć Interesanta (parter).
Wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).
W przypadku budynków już istniejących na złożenie deklaracji właścicieli/zarządcy mają 12 miesięcy natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk

fot.samorząd.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur