UWAGA STRZELANIA!

Ćwiczenia na poligonie


Uwaga! Strzelania

W niżej wymienionych terminach prowadzone będą strzelania amunicją bojową: w dniach 06-07.06.2023 r. w godz. 08:00-14:00 i 22:00-02:00. Dodatkowo w dniu 05-11.06.2023 r. w godz. 08:00-21:00 istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

2023-06-02, 14:49

Przejdź do artykułu

Uwaga strzelania!

Mając na uwadze bezpieczeństwo ludności zamieszkującej tereny przyległe do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz oraz zapobieganie ewentualnym tragicznym wypadkom informujemy, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu prowadzone będą strzelania amunicją bojową.

2023-05-16, 13:20

Przejdź do artykułu

Uwaga strzelania!

W niżej wymienionych terminach prowadzone będą strzelania amunicją bojową: w dniach 08 -11.05.2023 r. w godz. 09:00-14:00 i 21:00-02:00; w dniu 12.05.2023 r. w godz. 09:00-12:00; w dniach 13-14.05.2023 r. w godz. 9.00-17.00 i 21.00-02.00.

2023-05-09, 11:22

Przejdź do artykułu

U W A G A !!!! ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN POLIGONU!!!

W niżej wymienionych terminach prowadzone będą strzelania amunicją bojową: w dniach 04.05.2023 r. w godz. 09:00-14:00 i 21:00-02:00; w dniu 05.05.2023 r. w godz. 09:00-12:00. Dodatkowo w dniach 2, 4, 5, 6.05.2023 r. od godz. 9.00 do 19.00 istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

2023-04-28, 11:21

Przejdź do artykułu

Uwaga! Strzelania

W niżej wymienionych terminach prowadzone będą strzelania amunicją bojową, prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z PWiN oraz zajęcia z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i środków bojowych:

2023-04-21, 13:27

Przejdź do artykułu

U W A G A!!!! ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN POLIGONU!!!

W niżej wymienionych terminach prowadzone będą strzelania amunicją bojową, prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z PWiN oraz zajęcia z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i środków bojowych.

2023-04-14, 12:34

Przejdź do artykułu

Uwaga! Strzelanie

Mając na uwadze bezpieczeństwo ludności zamieszkującej tereny przyległe do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz oraz zapobieganie ewentualnym tragicznym wypadkom informujemy, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu prowadzone będą prace związane z oczyszczaniem terenu poligonu z PWiN oraz zajęcia z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i środków bojowych

2023-04-11, 12:10

Przejdź do artykułu

UWAGA STRZELANIA!

2023-03-30, 11:52

Przejdź do artykułu

UWAGA STRZELANIA!

Ćwiczenia na poligonie.

2023-03-14, 8:07

Przejdź do artykułu

UWAGA STRZELANIA!

Ćwiczenia na poligonie.

2023-03-06, 13:32

Przejdź do artykułu

UWAGA STRZELANIA!

Ćwiczenia na poligonie

2023-02-17, 12:18

Przejdź do artykułu

UWAGA STRZELANIA!

U W A G A !!!! ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN POLIGONU!!!

2023-02-09, 13:47

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur