Data publikacji: 2021-03-31, 15:13

Ilość wyświetleń: 208

Rusza Narodowy Spis Powszechny. Potrwa do 30 września 2021 r.


Odsłuchaj

Powrót
Narodowy Spis Powszechny

Taka akcja zdarza się raz na 10 lat. Już jutro (1 kwietnia) rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny. Obowiązkowy dla każdego z nas. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną podstawową metodą spisową jest tzw. samospis internetowy. – dostępny w aplikacji formularzowej na stronie GUS, pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl. Wypełnienie kwestionariusza może zająć nam chwilę, gdyż lista pytań jest całkiem sporo. GUS udostępniał już listę wszystkich kwestii, którymi obywatele muszą podzielić się z państwem. Znajdziemy je tutaj: https://spis.gov.pl/o-co-zapytamy-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan/.

Co istotne wszystkie dane podawane w spisie muszą dotyczyć stanu na 31 marca 2021 r. Jeśli więc będziemy podawać dane dotyczące domowników, to "liczyć" będą się tylko ci, którzy mieszkali z nami pod jednym dachem 31 marca. W przypadku jeśli jeden z domowników umrze 1 lub 2 kwietnia (albo w innym późniejszym terminie), to w spisie należy odpowiedzieć również na pytania dotyczące osoby zmarłej. Poza tym możemy spodziewać się pytań związanych z naszym mieszkaniem, typu: „ Kto jest właścicielem budynku, w którym mieszkamy?”, „Z kim dzielimy dom?”, „Czy mieszkamy w lokum własnym, czy wynajętym?”, „Czy jest do niego doprowadzona kanalizacja i woda z sieci?”. Nie zabraknie też pytań o korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Co zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu? Można zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Piszu, gdzie zostanie uruchomione specjalne stanowisko spisowe, oczywiście po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania, którego można dokonać pod numerami 87 4241219 i 87 4241220. Z myślą o osobach, które nie mają możliwości skorzystania z Internetu GUS uruchomił też specjalną infolinię spisową (nr 22 279 99 99). Po świętach Wielkanocnych może zadzwonić do nas rachmistrz. Do przeprowadzenia wywiadu wystarczy obecność w mieszkania jednego domownika, który może w imieniu wszystkich odpowiedzieć na pytania. Aby to zrobić musi znać numer PESEL pozostałych lokatorów.

W innym przypadku rachmistrz będzie musiał dzwonić kilkukrotnie. W tym roku spis będzie się odbywał za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która po prostu nie zezwoli na wykonanie spisu bez numeru PESEL. Chyba że mowa o cudzoziemcach.

W ostateczności do naszych drzwi zapuka rachmistrz. Takie wizyty będą możliwe dopiero gdy unormuje się sytuacja epidemiologiczna. Poza tym mają być realizować tylko w szczególnych sytuacjach i okolicznościach. Oczywiście rachmistrzowie zostaną w pełni zabezpieczeni odpowiednimi środkami ochrony osobistej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie realizowany między nie jak zakładały pierwotne plany do 30 czerwca, a do 30 września 2021 r. Wydłużenie badania to efekt podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym, która weszła w życie 2 kwietnia br. 

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta "Celem ustawy jest umożliwienie efektywnego przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w warunkach zagrożenia epidemicznego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2".

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa jego wykonania wiąże się karą grzywny – w maksymalnej wysokości 5 tys. zł. Kto jest nim objęty?

– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; – osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;  

– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Więcej informacji na temat NSP 2021 znajdziemy na stronie: https://spis.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur