Data publikacji: 2021-10-22, 14:08

Ilość wyświetleń: 128

Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej


Odsłuchaj

Powrót

Do przodu posuwają się prace związane z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu. Na zaawansowane etapie znajduje się instalacja wodociągowa, która gotowa jest w 90%. Wykonawca inwestycji również układa kanalizację sanitarną. Na przyszły rok zaplanowano m.in. budowę przepompowni ścieków (wraz z wykonaniem ogrodzenie w jej obrębie).

Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 3,6 mln zł. Ponad połowę tej sumy (2 mln zł) Gmina Pisz pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki położeniu ponad 2,4 kilometrowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do systemu miejskiej kanalizacji (grawitacyjnej i tłocznej), a następnie do oczyszczalni ścieków. Z kolei sieć kanalizacji deszczowej (długość około 2,2 km) pozwoli zebrać wody opadowe oraz roztopowe z ulic, które trafią do istniejącej sieci deszczowej i cieku wodnego. Innym celem zadania jest też zapewnienie dostępu do wody na cele przeciwpożarowe. Dodatkowo inwestycja poprawi jakość środowiska naturalnego, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, na którym powstaje osiedle mieszkaniowe.

Galeria zdjęć


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur