Data publikacji: 2021-09-13, 8:25

Ilość wyświetleń: 47

Lepsze drogi w gminie Pisz


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Pisz nie ustaje w wysiłkach, aby systematycznie poprawiać stan infrastruktury drogowej. Mimo, że tempo inwestycji rośnie, nie na da się od razu wszystkiego przebudować. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ułatwić im dojazd do pracy lub szkoły sukcesywnie, w ramach bieżącego utrzymania dróg, są naprawiane najbardziej zniszczone nawierzchnie, zarówno gruntowe, żużlowe jak i żwirowe.

Od kilku dni trwają roboty związane m.in. z profilowaniem i równaniem dróg, a także uzupełnieniem ubytków nawierzchni kruszywem.

Remonty prowadzone są lub będą wykonywane w najbliższym czasie m.in. na „Nowym Świecie” (osiedle domków jednorodzinnych pomiędzy ulicami Olsztyńską, Orzyską i Warmińską), ulicy Warszawskiej (odcinek na „Czyste”) oraz w obrębie miejscowości: Łupki, Pilchy, Zdory, Turowo Duże, Stare Guty i Jagodne.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur