Data publikacji: 2021-09-10, 7:23

Ilość wyświetleń: 20

Uwaga! Strzelanie na poligonie przez cały wrzesień, także w weekendy


Odsłuchaj

Powrót
Uwaga Strzelania!Uqwa

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz we wrześniu 2021 r. będą prowadzone strzelania amunicją bojową i wysadzania z użyciem materiałów wybuchowych w terminie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. Strzelania i wysadzania prowadzone będą także w soboty i niedziele. 

W tych dniach obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren poligonu!
Powyższe zajęcia stanowią duże zagrożenie życia i zdrowia dla osób, które zlekceważą zakaz wstępu na teren wojskowy – poligon. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu będą nakładane kary administracyjne.

Lekceważenie zakazów wstępu na obiekty poligonowe, zbieranie runa leśnego, zbieranie metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami, to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Zawsze istnieje możliwość znalezienia niewybuchów i niewypałów, a ich zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie może zakończyć się śmiercią lub kalectwem.

Teren poligonu oznaczony tablicami informacyjnymi jest terenem zamkniętym dla ludności cywilnej, szczególnie niebezpiecznym gdzie występują duże zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo w rejonach obiektów szkoleniowych znajdują się maszty ostrzegawcze z czerwoną flagą – w dzień i czerwonym światłem w nocy, które oznaczają "ostre strzelanie".

                                                                                             Z poważaniem
                                                                                             Komendant
                                                                                             cz.p.o. mjr Artur Bosiński

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur