Data publikacji: 2021-05-06, 8:03

Ilość wyświetleń: 156

Ruszyła przebudowa ulic - Misińskiego i Miodowej


Odsłuchaj

Powrót
Przebudowa dróg na Osiedlu

Na początku lutego została podpisana umowa, a kilka dni temu ruszyły prace związane z przebudową ulic –Misińskiego i Miodowej w Piszu. Gmina Pisz realizację tego zadania powierzyła Pracowni Usług Inżynierskich Tomasz Przygoda. Wartość inwestycji to ponad 772 tys. zł.

Zakres prac przewiduje m.in. przeprowadzenie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, wykonanie podbudowy jezdni, przebudowę istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, a także urządzenie zieleni.

Jezdnia przebiegająca przez ulicę Misińskiego będzie posiadała nawierzchnię asfaltową. Z kolei przy ul. Miodowej zostanie ułożona kostka betonowa. Projekt zakłada też ułożenie jednostronnego chodnika (wzdłuż ul. Misińskiego) oraz wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej w pasach drogowych obu ulic. Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono do 30 września br.

W tym samym dniu upłynie termin oddania do użytku pozostałych przebudowywanych ulic na Osiedlu „Reganówek” – Pszenicznej, Smoczej, Żytniej, Suwalskiej, Wilczej oraz Rysiej. Modernizacja tych sześciu ulic rozpoczęła się nieco wcześniej, w związku z tym w niektórych miejscach prace są na bardzo zaawansowanym etapie. W tych przypadkach również efektem końcowym będą m.in. drogi (o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej), chodniki, zjazdy do posesji, nowe oznakowanie poziome i pionowe czy też przebudowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej.

Część z wymienionych zadań zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur