Data publikacji: 2023-11-17, 14:45

Ilość wyświetleń: 88

Gmina Pisz w trosce o zdrowie mieszkańców


Odsłuchaj

Powrót
Zdjęcie

Gmina Pisz zgodnie z umową z dnia 31 października 2023 r. przekazała Szpitalowi Powiatowemu w Piszu dotację celową w kwocie 205 200,00 zł. na zakup i dostawę stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii.

To kolejne wsparcie z budżetu gminnego przeznaczone na potrzeby szpitala w trosce o zdrowie mieszkańców gminy. Wcześniej 6 czerwca br. została podpisana umowa, dotycząca udzielenia przez Gminę Pisz dotacji celowej w kwocie 615 000,00 zł na zakup ambulansu sanitarnego typu „C” przeznaczonego dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. 2 października br. po symbolicznym przekazaniu kluczyków dyrekcji i zespołowi szpitala Burmistrz Andrzej Szymborski podkreślił, że dbałość o życie i kondycję zdrowotną mieszkańców jest jego priorytetem.

Przypomnijmy, że w latach ubiegłych Gmina Pisz przekazała szpitalowi w Piszu kilka dotacji celowych na zakup sprzętu medycznego:

W 2016 r.

• zakup myjki dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką – 118 800, 00 zł.

W 2017 r.

• zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego – 33 480,00 zł.

W 2018 r.

• zakup myjki do endoskopów - 42 000,00 zł,

• zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran CARE 2400 R, 4 973,40 zł.

• zakup sprzętu kardiotokograficznego - system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego - 30 000, 00 zł,

W 2019 r.

• zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedyczno-urazowego -108 821,27 zł.

• zakup urządzenia sprzątającego maszyny w obrębie bloku operacyjnego – 2 300,00 zł

• zakup instrumentarium do operacji laparoskopowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej 30 000,00 zł

W 2020 r.

• zakup sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu - 200 000,00 zł.

• zakup stołu operacyjnego o podwyższonej nośności wraz z osprzętem - 146 653,00 zł.

W 2022 r.

• zakup Instrumentarium Chirurgicznego na blok operacyjny Szpitala Powiatowego w Piszu 45 000, 00 zł.

Zdj. z 2.10.2023 r.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur