Data publikacji: 2023-11-10, 13:54

Ilość wyświetleń: 146

Trwają badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego.


Odsłuchaj

Powrót

Trwają badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego. Mówi się, że „zamek piski gdyby przetrwał, byłby jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej na Warmii i Mazurach i, że miasto za wszelką cenę powinno eksponować ruiny zamku, bo to wielka szansa dla Pisza!” Władze miasta postanowiły tę szansę wykorzystać. Jak już pisaliśmy Gmina Pisz zleciła „Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego na dz. o nr geod. 375/5 i 375/6 obręb Pisz 2” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego”. Badania wykonuje Pracownia Archeologiczna Pomerania Sp. z o.o. Trwające prace wykopaliskowe pozwoliły do tej pory odkryć fundament bastionu zbudowanego w XVI w. oraz narożnik zamku średniowiecznego z fragmentami muru. Odsłonięto gotyckie piwnice południowego skrzydła zamku. Ściany piwnic są bardzo dobrze zachowane i znajdują się bardzo płytko pod powierzchnią terenu. Rozpoczęto również prace badawcze, których celem będzie odkrycie północnego skrzydła zamkowego. Zostaną one zakończone w lutym przyszłego roku. Dziękujemy Panu Mateuszowi Janczyńskiemu - kierownikowi badań (zdj.1) za udostępnienie ujęcia placu badań z drona oraz za wszelką pomoc i wskazówki merytoryczne.


Fotorelacja z placu badań archeologicznych

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur