Data publikacji: 2021-05-04, 0:00

Ilość wyświetleń: 10

Uwaga! Zakaz wstępu na poligon!


Odsłuchaj

Powrót

Informuję, że w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w dniach 04- 09.05.2021 r. prowadzone będą strzelania amunicją bojową w godz. 09:00 0 2:00. W dniach 04- 09.05.2021 r istnieje możliwość wykorzystywania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w godz. od 09:00 do 19:00.
W tych dniach obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren poligonu!


Powyższe zajęcia stanowią duże zagrożenie życia i zdrowia dla osób, które zlekceważą zakaz wstępu na teren wojskowy - poligon.

Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu będą nakładane kary administracyjne.

Lekceważenie zakazów wstępu na obiekty poligonowe, zbieranie runa leśnego, zbieranie metalowych części zużytego uzbrojenia, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami, to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych. Zawsze istnieje możliwość znalezienia niewybuchów i niewypałów, a ich zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie może zakończyć się śmiercią lub kalectwem.

Teren poligonu oznaczony tablicami informacyjnymi jest terenem zamkniętym dla ludności cywilnej, szczególnie niebezpiecznym gdzie występują duże zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo w rejonach obiektów szkoleniowych znajdują się maszty ostrzegawcze z czerwoną flagą - w dzień i czerwonym światłem w nocy, które oznaczają "ostre strzelanie".

Z poważaniem

Komendant OSPWL Orzysz

w/z kpt. Zdzisław Piechowski

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur