Data publikacji: 2023-05-23, 11:42

Ilość wyświetleń: 158

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Mazurskim Banku Żywności


Odsłuchaj

Powrót
Zdjęcie

W siedzibie Mazurskiego Banku Żywności działa stacjonarny i telefoniczny punkt informacyjny „Pomagamy Ukrainie”. Skierowany jest on do osób o statusie uchodźcy, które znalazły schronienie w Polsce, w powiatach: piskim, ełckim, giżyckim, mrągowskim i szczycieńskim. W punkcie informacyjnym udzielamy wskazówek, gdzie i jak można skorzystać ze wsparcia prawnego, psychologicznego i medycznego. Pomagamy w znalezieniu pracy, szczególnie prac sezonowych, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, ale także w znalezieniu mieszkania czy wypełnieniu niezbędnych dokumentów. Informacji udzielamy w językach polskim i ukraińskim.

Punkt informacyjny mieści się pod adresem: ul. Jagodna 3, Jagodne, Pisz i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 oraz w sobotę w godz. 9:00-14:00. Porad udzielamy także pod numerem telefonu +48 720 887 112.

Punkt informacyjny jest prowadzony w ramach zadania publicznego Pomagamy Ukrainie. Zadanie realizowane na terenie 5 mazurskich powiatów: piskiego, ełckiego, giżyckiego, mrągowskiego i szczycieńskiego, dofinansowanego z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur