Data publikacji: 2023-01-18, 13:59

Ilość wyświetleń: 78

Konwent Sołtysów 2023


Odsłuchaj

Powrót

Dnia 17.01.2023 odbyło się spotkanie Burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego z Sołtysami z Gminy Pisz. Rozmawiano na temat tegorocznych dożynek. Dyrektor PDK Pani Katarzyna Sobiech poprosiła zgromadzonych o czynne włączenie się poszczególnych sołectw w organizację wydarzenia oraz zaproponowanie charakteru poszczególnych stoisk ze specjałami regionalnymi. Sołtysi informowali Pana Burmistrza o ważnych wydarzeniach na terenach sołectw oraz zgłaszali swoje potrzeby. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane i zgodnie z poleceniem Burmistrza przekazane do poszczególnych działów w Urzędzie Miejskim.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur