Data publikacji: 2023-01-18, 11:53

Ilość wyświetleń: 128

Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu


Odsłuchaj

Powrót

Kredyt Czyste powietrze to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Otrzymana dotacja z Programu pokryje część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (Część I i II Programu).
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/
Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu Czyste Powietrze przy poziomie podstawowym i podwyższonym (Część I i II Programu) nie może przekroczyć 18 miesięcy.
Warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
1.    kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
2.    warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.


Do pobrania:


Udostępnij post:

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur