Data publikacji: 2021-04-15, 9:28

Ilość wyświetleń: 47

Trwa znakowanie 150-kilometrowej drogi wodnej Wielkich Jezior Mazurskich


Odsłuchaj

Powrót
Znakowanie drogi wodnej Wielkich Jezior Mazurskich

Prace prowadzone są na głównym szlaku żeglownym Pisz-Węgorzewo (rozpoczynającym się od wypływu rzeki Pisy do jeziora Roś i kończącym się na jazie „Zamek” na rzece Węgorapa) oraz pięciu szlakach bocznych. Działania polegają m.in. na ustawieniu 450 boi oraz 85 znaków brzegowych.

Szlaki boczne, które są znakowane jednostronnie to:
•  Szlak boczny na jeziorze Śniardwy do Okartowa
•  Szlak boczny na jeziorze Bełdany w kierunku śluzy Guzianka i jeziora Nidzkiego
•  Szlak boczny w kierunku m. Ryn (jezioro Ryńskie) 
•  Szlak boczny z jeziora  Niegocin do jeziora Kisajno poprzez kanał Niegociński i jezioro Tajty, kanał Piękna Góra
•  Szlak boczny z jeziora Mamry do m. Ogonki na jeziorze Święcajty.

– Patrząc w dół szlaku tj. w kierunku Węgorzewa prawa strona szlaku oznakowana jest bojami koloru czerwonego, lewa strona bojami koloru zielonego. Ustawienie szlaku żeglownego poprzez zapewnienie odpowiednich głębokości tranzytowych gwarantuje uprawianie bezpiecznej żeglugi. Zestaw pływający do ustawiania szlaku składa się z pchacza i barki, wyposażony jest w GPS i echosondę, co zapewnia dokładne pozycjonowanie poszczególnych boi – informuje Agnieszka Giełażyn–Sasimowicz, rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.

Komunikat dotyczący otwarcia drogi wodnej Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pojawi się pod koniec tego miesiąca, pod tym linkiem: https://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.
Jednocześnie w najbliższych dniach  na Wielkich Jeziorach Mazurskich uruchomiony zostanie System Sygnalizacji Ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.  Składa się on z sieci  17 masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku. Jego zadaniem jest powiadamianie żeglarzy o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.), o możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego żeglarze są informowani rytmicznie pulsującym, żółtym światłem:
- Sygnał 40 błysków na minutę to komunikat „UWAGA" SPODZIEWANE BURZE I WIATR
- Sygnał 90 błysków na minutę oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo - „NIEBEZPIECZEŃSTWO" WYSTĘPOWANIE BURZY ORAZ SILNEGO WIATRU

Pulsujące światło jest widoczne w każdych warunkach i niemal z każdego punktu na Wielkich Jeziorach Mazurskich, z odległości nawet 9 kilometrów.

tekst i zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Białymstoku

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur