Data publikacji: 2021-04-14, 7:58

Ilość wyświetleń: 55

Program "Sportowe Wakacje+" - złóż wniosek, otrzymaj dofinansowanie


Odsłuchaj

Powrót
Program

Celem programu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku, jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.
Zadania realizowane w ramach konkursu:
1.    Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2.    Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
3.    Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.
O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.
Terminy składania wniosków
•    Termin składania wniosków w systemie AMODIT - do 9 maja 2021 roku.
•    Termin rozpatrzenia wniosków - do 18 czerwca 2021 r.
Program „Sportowe Wakacje+”
Założeniem Programu „Sportowe Wakacje+” jest promocja aktywnego wypoczynku w kraju oraz umacnianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym poznawaniu walorów turystycznych naszego kraju oraz upamiętnieniu postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski. Program jest wynikiem analizy sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności podczas epidemii COVID-19.
Szczegółowe informacje i zasady przyznawanie dotacji -kliknij

źródło: www.gov.pl

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur