Data publikacji: 2021-04-13, 13:26

Ilość wyświetleń: 30

Możemy wspólnie zmienić swoje otoczenie. Wystarczą chęci i dobry pomysł


Odsłuchaj

Powrót
Ulotka konkursu

Zapraszamy mieszkańców osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub spółki do zawiązywania co najmniej 5-osobowych grup i udziału w VII edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”. Co ważne udział w nim jest całkowicie darmowy. Zadaniem grup sąsiedzkich jest stworzenie projektu aranżacji danego terenu, a następnie przeprowadzenia spotkań i rozmów z mieszkańcami swojego osiedla. Na podstawie konsultacji powstanie wniosek, przedstawiający pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, w której mieszkają.
Projekty zespołów, które uzyskają najwyższe oceny sędziów otrzymają dofinansowanie na zakup roślin, aranżację miniogrodów, zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów oraz nagrodę rzeczową w postaci ławki parkowej. Kolejnym krokiem jest realizacja projektu zagospodarowania przestrzeni osiedlowej.
Maksymalna wartość grantu pieniężno-rzeczowej to 1950 zł. W skład grantu wchodzi:
•    dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
o    bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
o    wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
•    ławka parkowa – wartość 450 zł.
Zespoły, które zgłoszą projekt mają możliwość konsultacji z ekspertem: architektem krajobrazu z SGGW w Warszawie:  w terminie od 7 czerwca do 30 września 2021 r.
Wnioski wraz z projektem należy składać drogą elektroniczną do 6 czerwca 2021roku. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej poświęconej programowi https://zielonalaweczka.pl/nowa-edycja/
Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.

fot.strona internetowa programu Zielona Ławeczka


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur