Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Remont drogi gminnej łączącej Turowo z Turowem Dużym

Remont drogi gminnej łączącej m. Turowo z m. Turowo Duże. Całkowita wartość zadania 1.026.576,43 zł, wartość dofinansowania: 615.945,86 zł.

2021-09-03, 11:17

Przejdź do artykułu

Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do miejscowości Wąglik

Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do m. Wąglik. Całkowita wartość zadania 2.416.078,90 zł, wartość dofinansowania: 1.449.647,34 zł.

2021-09-02, 14:48

Przejdź do artykułu

Kolejne drogi w gminie Pisz zostaną wyremontowane

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

2021-07-12, 13:59

Przejdź do artykułu

Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w Piszu

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

2021-07-12, 11:52

Przejdź do artykułu

Kolejny strumień pieniędzy płynie do Gminy Pisz

Dofinansowanie dotyczy ważnych dla nas dróg. Nawierzchni asfaltowej doczeka się ulica Wąglicka – Wąglik. Przebudowana zostanie ulica Wołodyjowskiego. Remontu doczeka się również droga gminna pomiędzy Turowem, a Turowem Dużym. Na trzy zadania Gmina Pisz otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 3,7 mln zł.

2021-04-26, 9:13

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur