Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Kolejny strumień pieniędzy płynie do Gminy Pisz

Dofinansowanie dotyczy ważnych dla nas dróg. Nawierzchni asfaltowej doczeka się ulica Wąglicka – Wąglik. Przebudowana zostanie ulica Wołodyjowskiego. Remontu doczeka się również droga gminna pomiędzy Turowem, a Turowem Dużym. Na trzy zadania Gmina Pisz otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 3,7 mln zł.

2021-04-26, 9:13

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur