Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Kolejna umowa… Kolejne pieniądze pozyskane

Dofinansowanie na modernizację Targowiska Miejskiego w Piszu stało się faktem. W czwartek (25 lutego) w Urzędzie Miejskim w Piszu została podpisana umowa na wsparcie tego zadania kwotą 1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

2021-04-30, 7:47

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur