PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz” nr POIS.02.02.00-00-0016/18 w ramach działania 2.2 „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”

2021-04-01, 13:07

Przejdź do artykułu

Coraz bliżej do otwarcia nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zakończył się odbiór techniczny Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obiekt spełnia wszelkie niezbędne normy. Oznacza to, że wkrótce odpady komunalne dostarczane przez mieszkańców Gminy Pisz nie będą już składowane na terenie przy ulicy Olsztyńskiej 3 w Piszu, należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Nowa lokalizacja obiektu przy ul. Tęczowej znajduje się w przemysłowej części Pisza.

2021-03-25, 10:54

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur