Data publikacji: 2020-12-01, 19:29

Liczba wyświetleń: 3427

Honorowi obywatele Pisza


Odsłuchaj

Powrót

Johannes Petersen

Pan Johannes Petersen jako Prezydent Landu Schleswig-Flensburg rozpoczął, współpracę z Piszem  na początku lat 90-tych. W czerwcu 1992 r. miała miejsce pierwsza wizyta przedstawicieli tego Landu w Piszu. A już w czasie kolejnej wizyty w listopadzie 1992 r. została przekazana dla Szpitala Rejonowego w Piszu karetka pogotowia ratunkowego - dar od Landu Schleswig-Flensburg.Twarz Johannesa Petersena

W toku trwającej 15 lat współpracy udało się wspólnie zrealizować wiele przedsięwzięć, właśnie dzięki zaangażowaniu Pana Petersena. Dzięki jego szczerej przyjaźni jaką żywi do naszego miasta i jego mieszkańców udało się pozyskać środki na zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza w Piszu wraz z remontem Kaplicy, przekształcono cmentarz w Park Pamięci, który uczy mieszkańców obu krajów wzajemnego poszanowania wspólnej  historii narodów polskiego i niemieckiego.

Pan Petersen zainicjował utworzenie w Piszu Stacji Socjalnej Johannitów oraz współpracę Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Gminą Pisz. Angażuje się w nawiązywanie współpracy w zakresie wymiany młodzieży szkolnej oraz młodzieżowych grup strażackich. Dzięki temu piska młodzież uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Korzenie” razem z młodzieżą z Niemiec, Francji i Litwy. Efektem projektu był informator turystyczny.

Skontaktował Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu ze szkołą Lornsenschule w Schleswigu. W ramach nawiązanej współpracy odbyły się wizyty młodzieży niemieckiej w Piszu, a polskiej w Schleswigu. Realizowano projekty edukacyjne. Młodzi ludzie i kadra pedagogiczna mogli poznać system niemieckiego szkolnictwa oraz uczestniczyć w programach turystyczno-rekreacyjnych. W latach 2002-2005 odbyły się młodzieżowe obozy strażackie  w Niemczech i w Polsce.

Do ważniejszych inicjatyw Pana Petersena w zakresie wymiany młodzieży należy fundowanie przez Land (nieprzerwanie od 1997 r.) rocznego stypendium dla 2 uczniów szkół średnich z Pisza. Stypendium obejmuje roczny pobyt w Schleswigu i naukę w niemieckiej szkole średniej, skorzystało z tego już 16 młodych piszan.

Z inicjatywy Prezydenta Petersena młodzież z Pisza uczestniczy od 1993 roku w spotkaniach muzycznych w Scheersbergu. W Muzeum Ziemi Piskiej prezentowana była wystawa fotograficzna przywieziona z Niemiec pt. „Mazury”, natomiast w Schleswigu zorganizowana została wystawa sztuki ludowej z okolic Pisza. Kilkakrotnie miały miejsce wizyty robocze władz samorządowych z obu miast. Każde z tych spotkań związane było z wymianą doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządu. Poszukiwano pomysłów i możliwości realizowania wspólnych projektów.

Dzięki zainicjowanej przez Pana Prezydenta Johannesa Petersena współpracy pomiędzy samorządami wielu mieszkańców Pisza i Flensburga nawiązało indywidualne, prywatne kontakty, dzięki czemu przyjaźnie polsko-niemieckie obecne są w rodzinach polskich i niemieckich. Dzięki takim prywatnym kontaktom przyjeżdża do Pisza coraz więcej turystów z Niemiec, a mieszkańcy Pisza częściej odwiedzają swoich przyjaciół we Flensburgu. Jednym z takich przykładów jest pomysł samych mieszkańców, żeby w Piszu zorganizować staż wolontariacki w Przedszkolu dla młodej mieszkanki powiatu Schleswig – Flensburg. Mimo trudności udało się taki staż zorganizować, a to z kolei zachęciło gminę Pisz do starania się o akredytację w programie Wolontariat Europejski.

Nawiązana została współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi strażakami i policjantami. Partner niemiecki pomagał w opracowaniu pierwszej strategii rozwoju Gminy Pisz w 1998 roku, a po klęsce huraganu, który nawiedził Pisz w 2002 roku przekazał pomoc finansową.

Na jakość współpracy Gminy Pisz z Landem Schleswig-Flensburg ogromny wpływ ma postawa Pana Johannesa Petersena, pełna profesjonalnego zaangażowania i życzliwości.
Wszystkie dokonania stanowią niezwykle wartościowy wkład w rozwój piskiej społeczności lokalnej i są tym cenniejsze, że prowadzone są zawsze w duchu partnerstwa i chęci wzajemnego wzbogacenia się o nowe doświadczenia.

W uznaniu zasług Pana Johannesa Petersena dla rozwoju współpracy pomiędzy Piszem i powiatem Schleswig-Flensburg Rada Miejska w Piszu w dniu 28 grudnia 2007 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/181/07 w sprawie przyznania Panu Johannesowi Petersen Honorowego Obywatelstwa Pisza.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur