Data publikacji: 2021-06-08, 11:25

Liczba wyświetleń: 4764

Symbole miasta i gminy


Odsłuchaj

Powrót

Herb Pisza

Herb Pisza

Herb Gminy Pisz tworzy tarcza podzielona na trzy części: u dołu pole czerwone, u góry podzielone pole - srebrne i czarne – oraz głowa św. Jana Chrzciciela na złotym półmisku.

Regulamin używania herbu Gminy Pisz

 1. Herb Gminy Pisz jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo-własnościowym i symbolem lokalnej społeczności.
 2. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest:
  - w sali obrad Rady Miejskiej oraz w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu. Prawo do wykorzystania herbu przysługuje Burmistrzowi Pisza i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piszu,
  - z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,
  - na pieczęciach, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych Gminy Pisz,
  - na drukach urzędowych Burmistrza Pisza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu.
 3. Herb – jako znak rozpoznawczy:
  - umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Burmistrza Pisza,
  - może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez jednostki organizacyjne Gminy Pisz.
 4. Użycie herbu przez instytucje, organizacje społeczne a także osoby fizyczne może nastąpić tylko za zgodą Burmistrza Pisza.

/Uchwała Nr XXVII/314/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia: 29 września 2004 r. w sprawie: ustanowienia herbu Gminy Pisz/.

Logo Pisza

Logotyp Pisza

Twórcą loga Pisza jest Sławomir Pardej. Logo zostało wybrane w drodze konkursu w roku 1999.

Każdorazowe wykorzystanie loga Pisza należy uzgodnić z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Piszu. E-mail: pisz@home.pl


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur