Data publikacji: 2024-05-08, 8:38

Liczba wyświetleń: 7325

Urząd Miejski


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Piszu


Burmistrz - Dariusz Kiński

Sekretariat Burmistrza - pok. nr 44

tel. 87 42 41 200

Zastępca Burmistrza - 

pok. nr 47

tel. 87 42 41 200

Sekretarz Violetta Kossakowska

pok. nr 41

tel. 87 42 41 203

Skarbnik - Małgorzata Biraga

pok. nr 34

tel. 87 42 41 228

CENTRALA - 87 423 52 10

Sekretariat Urzędu

pok. nr 44

tel. 87 42 41 200

fax 87 42 35 429

www.pisz.pl ; pisz@home.pl

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału - Krystyna Marcińczyk

pok. nr 22

tel. 87 42 41 209

pok. nr 23

tel. 87 42 41 210

kadry

pok. nr 17

tel. 87 42 41 205

punkt przyjęcia interesantów

parter

tel. 87 42 41 236

fax 87 42 41 238

CENTRALA 87 42 35 210

zamówienia publiczne

pok. nr 39

tel. 87 42 41 226

Biuro Rady Miejskiej

pok. nr 9; 10

tel. 87 42 41 224

archiwum

pok. nr 6

tel. 87 73 09 852

informatyk

pok. nr 1

tel. 87 42 41 218

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 87 423 28 96

fax 87 423 28 96

e-mail: usc@pisz.home.pl

Kierownik USC - Magdalena Misierewicz - Obrycka

Zastępca Kierownika USC - Marcin Marchewka

tel. 87 423 28 96

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

Naczelnik Wydziału - Anna Michalak

pok. nr 55

87 73 09 853

sprawy meldunkowe

pok. nr 26; 27

tel. 87 42 41 219

dowody osobiste

pok. nr 28

tel. 87 42 41 232

działalność gospodarcza

pok. nr 30

tel. 87 42 41 208

promocja i turystyka

pok. nr 55

tel. 87 73 09 853

świetlice wiejskie

pok. nr 55

tel. 87 42 41 207

Pion Ochrony

Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe

pok. nr 56

tel. 87 42 41 204

Inspektor - Elżbieta Sadłowska


Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - Marcin Ilewicz

pok. nr 62

tel. 87 42 41 215

warunki zabudowy, przekwalifikowanie działek

pok. nr 63

tel. 87 42 41 229

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z planu, decyzje środowiskowe

pok. nr 63

tel. 87 42 41 225

gospodarka nieruchomościami

pok. nr 58

tel. 87 73 09 857

pok. nr 59

tel. 87 42 41 216

Wydział Finansowy

Skarbnik - Małgorzata Biraga

pok. nr 34

tel. 87 42 41 228

Zastępca Naczelnika - Katarzyna Małgorzata Banach

pok. nr 33

tel. 87 42 41 234

Zastępca Naczelnika - Renata Puchalska

pok. nr 50

tel. 87 42 41 214

podatek od środków transportowych

pok. nr 48

tel. 87 42 41 211

podatki na wsi

pok. nr 49

tel. 87 42 41 212

podatki w mieście

pok. nr 50

tel. 87 42 41 213

użytkowanie wieczyste i dzierżawy

pok. nr 60

tel. 87 42 41 217

księgowość budżetowa

pok. nr 31, 32

tel. 87 42 41 227

pok. nr 33

tel. 87 42 41 234

Wydział Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Wydziału - Michał Trusewicz

pok. nr 36

tel. 87 42 41 222

tel. 87 42 41 249

dodatki mieszkaniowe

pok. nr 37

tel. 87 42 41 240

sprawy mieszkaniowe

pok. nr 37

tel. 87 42 41 240

ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

pok. nr 35

tel. 87 42 41 246

zieleń, oczyszczanie miasta, drogi, oświetlenie, odśnieżanie

pok. nr 12

tel. 87 42 41 223

gospodarka odpadami komunalnymi

pok. nr 8

tel. 87 42 41 233


Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Naczelnik Wydziału - Adrian Majkrzak

pok. nr 20

tel. 87 42 41 245

pok. nr 21

tel. 87 42 41 239

Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego

pok. nr 24

Damian Pająk

tel. 87 730 98 58

Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP

pok. nr 52

Monika Stypułkowska

tel. 87 73 09 854

Obsługa prawna Urzędu

pok. nr 42

Zbigniew Waszkiewicz

tel. 87 42 41 243

Rafał Orłowski

pok. nr 40

87 73 09 855

Samodzielne stanowisko pracy ds. Ochrony Danych

 pok. nr 40

Andrzej Kurpiewski - Inspektor Ochrony Danych

tel. 87 42 41 231


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur