Data publikacji: 2024-05-08, 8:33

Liczba wyświetleń: 6956

Władze Gminy Pisz


Odsłuchaj

Powrót
  • Burmistrz Pisza - Dariusz Kiński 
  • Sekretarz Gminy Pisz - Violetta Kossakowska
  • Skarbnik Gminy Pisz - Małgorzata Biraga

Organem stanowiącym jest Rada Miejska w Piszu.

Organem wykonawczym jest Burmistrz Pisza.

W skład Rady Miejskiej w Piszu wchodzi 21 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję.

Ostatnie wybory odbyły się 7 kwietnia 2024 r.

Skład osobowy Rady Miejskiej znaleźć można pod zakładką RADA MIEJSKA.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piszu jest Sebastian Zuzga. 

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur