Data publikacji: 2020-11-20, 11:33

Liczba wyświetleń: 4565

SESJA ONLINE


Odsłuchaj

Powrót

Klauzula informacyjna – uczestnicy obrad

sesji Rady Miejskiej w Piszu

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=piszsesja


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe takie jak wizerunek przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1),
  - art.20 ust. 1b z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
  - art. 19 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby oglądające lub odtwarzające nagranie z sesji Rady Miejskiej w Piszu poprzez Internet,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez Administratora,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur