Data publikacji: 2022-12-05, 15:08

Liczba wyświetleń: 1458

Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Urząd Miejski w Piszu.


Odsłuchaj

Powrót

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań/konferencji, imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Miejski w Piszu mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, portalu społecznościowego Facebook UM w Piszu, materiałów informacyjnych oraz publikacji w wydawanych przez Wojewodę czasopismach. W/w wydarzenia związane mogą być z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w nich. Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Urząd Miejski w Piszu w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Burmistrza Pisza, przedstawicieli Urzędu, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego w Piszu, w tym publicznego prezentowania działań organów administracji samorządowej oraz organizowania kontaktów publicznych organów administracji samorządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
Administratorem Twoich danych jest Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, e-mail: pisz@home.pl, tel. +48 87 423 52 10
Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się z skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: inspektor@pisz.home.pl

Twój wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Piszu, zgodnie z RODO.
Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych.
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach.
Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Osoby, które nie wyrażają zgody, proszone są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz e-mail: pisz@home.pl, tel. +48 87 423 52 10

Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur