Data publikacji: 2024-06-10, 11:16

Liczba wyświetleń: 73

Jubileusze piskich placówek edukacyjnych


Odsłuchaj

Powrót

7 czerwca Dariusz Kiński Burmistrz Pisza, Zastępca Burmistrza Pisza Elwira Świetlicka oraz Skarbnik Gminy Pisz Małgorzata Biraga wzięli udział w uroczystych obchodach jubileuszu 60-lecia Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu.

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom oraz Podopiecznym i ich Rodzicom, Wszystkim, którzy tworzyli historię placówki złożono serdeczne gratulacje i podziękowania. Pamiątkowy ryngraf, prezenty i kwiaty wręczono na ręce Pani dyrektor Małgorzaty Wyszyńskiej. Powinszowania skierowano do całej Społeczności Przedszkola, gratulowano Pedagogom za wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi i rozwijanie w nich pragnienia wiedzy i otwartości na otaczający świat. Nie zapomniano także o pracownikach administracji i obsługi, jak również o emerytach. Uroczystość swoimi występami uświetniły Przedszkolaki. Był także tort i słodki poczęstunek dla licznie zgromadzonych gości.Przedstawiciele Gminy Pisz byli także z życzeniami i prezentami podczas obchodów jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu. Raz jeszcze najserdeczniejsze życzenia dla Dyrekcji i całej Społeczności szkolnej.