Data publikacji: 2024-05-20, 14:55

Liczba wyświetleń: 104

OGŁOSZENIE o sprzedaży zbędnego składnika majątku


Odsłuchaj

Powrót

Pisz, dnia 20 maja 2024 r.

Org.2610.13.2024

OGŁOSZENIE

Informuje się, że Gmina Pisz posiada na zbyciu 240 m2 klepki dębowej pochodzącej z rozbiórki starych podłóg w Urzędzie Miejskim w Piszu. Osoby zainteresowane kupnem ww. składnika majątku ruchomego, proszone są o złożenie oferty kupna do Urzędu Miejskiego w Piszu, podając kwotę za 1 m2 klepki dębowej. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: pisz@home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2024 r. do godziny 1515.

W załączeniu zdjęcia klepki dębowej przeznaczonej na sprzedaż.


Logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Warmii i Mazur