Piątek05.03.2021
0°C

Miasto Mustvee (Estonia)A- A A+

Mustvee położone jest u ujścia rzeki Mustvee do jeziora Peipsi, na północno-zachodnim wybrzeżu tego jeziora, w regionie Jőgeva. Obecnie miasto liczy ok. 2000 mieszkańców.

Mustvee po raz pierwszy zostało odnotowane w dokumentach w 1343 roku, w okresie panowania Zakonu Inflanckiego. Prawie wszyscy carowie odwiedzali Mustvee, jak również kompozytorzy Ferenc Liszt, Ryszard Schumann, czy pisarz Honore de Balzac oraz inni.
Pracownie rzemieślnicze w Mustvee były znane prawie dwa wieki.
Sąsiedztwo dwóch kultur - Estońskiej i Rosyjskiej - stworzyło niezwykłą mieszankę kulturową. Trzykrotnie miasto było trawione przez ogień, obecnie w mieście znajduje się kilka zabytkowych budynków.Symbolami miasta są jezioro Peipsi oraz kościoły. Jezioro jest niezwykle ważne jako ośrodek pływacki i wypoczynkowy, jest popularnym miejscem wśród żeglarzy.

16 maja 2005 roku w Urzędzie Miejskim w Piszu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Mustvee. Umowa zakłada współpracę w dziedzinach gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, kultury, młodzieży, spraw socjalnych, sportu i turystyki – z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Miastem Mustvee  zostało podpisane 16 maja 2005 r. Gminę Pisz reprezentował Burmistrz Pisza – Andrzej Szymborski, natomiast Miasto Mustvee reprezentował Mer Mustvee  – Gennadi Kulkov.

Współpraca obejmuje:

- prowadzenie okresowych spotkań w celu wymiany doświadczeń i wypracowania planów wspólnych przedsięwzięć.

- przygotowanie i realizację projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w celu wzmocnienia spójności transgranicznej

- wspieranie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju współpracy w branżach: rolno- spożywczej, rybołówstwa, tekstylnej, handlu, usług i innych

- działanie na rzecz obrony środowiska naturalnego w tym w szczególności współpracy przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych- wymiany wystaw, zespo9łow ludowych i innych

- współprace szkół i wymianę młodzieży

- promocję turystyki

- organizacje wspólnych imprez sportowych, turystycznych rekreacyjnych targów i kiermaszy produktu turystycznego

- organizację konsultacji w sprawach socjalnych( ochrona zdrowia, opieka społeczna, bezrobocie

www.mustveelv.ee