Kontakt Szukaj Mapa serwisu Strona główna  

Logowanie

Login:
Hasło:

AKTUALNOŚCI

Zrealizowano kolejne ważne inwestycje w Gminie Pisz 2012-01-04

ul. Warmińska
infrastruktura na ul. Gdańskiej
skwer na ul. Kościuszki
prace przy sieci kanalizacyjnej
prace na plaży miejskiej w Piszu
Mieszkańcy mają wyremontowaną świetlicę
Zakończyła się inwestycja polegająca na generalnym remoncie i rozbudowie budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu. Po jego modernizacji powstała nowa strażnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu oraz nowy wygląd  uzyska świetlica wiejska. Modernizacja obiektu przyczyni się do tego, że mieszkańcy wsi będą mogli w komfortowych warunkach rozwijać swoje zdolności artystyczne i sportowe. Świetlica wiejska będzie centrum kultury i integracji mieszkańców.

Dokonano także oficjalnego odbioru budynku świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowanym terenem. Oprócz świetlicy urządzono ogólnodostępną plażę na której powstały: wieża widokowa, wiata oraz pomost pływający. Koszt inwestycji to ponad 566 tys. zł, w tym dofinansowanie ponad 318 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Oświetlenie uzyskały nowe ulice
Nowe oświetlenie drogowe wybudowano wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu. Koszt inwestycji to ponad 216 tys. zł. Po remoncie infrastruktury drogowej na osiedlu położonym pomiędzy ulicą Konopnicką, a ulicą Czerniewskiego przyszedł czas na jego oświetlenie. Spacerowiczom wieczorem pomiędzy blokami drogę oświetlają stylowe latarnie. Koszt inwestycji to ponad 44 tys. zł. Wykonano także oświetlenie przejścia dla pieszych we wsi Jeglin. Koszt prac to ponad 31 tys. zł.

Poprawiamy infrastrukturę drogową
Dobiegła końca budowa ulicy Warmińskiej w Piszu. Koszt inwestycji to 3,17 mln zł. Wraz z wykonaniem jezdni w ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu wykonało ścieżki pieszo-rowerowe obustronne, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Zakończyła się również przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Łupki Kolonia. W ramach inwestycji powstała droga asfaltowa o długości około 800 m. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 543 tys. zł, z czego 100 tys. zł  dofinansowania Gmina Pisz otrzymała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Zakończono zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kopernika. Ten charakterystyczny element krajobrazu centrum Pisza został przebudowany, tak żeby służył mieszkańcom i turystom. Koszt inwestycji to ponad 171 tys. zł. Z nowej infrastruktury mogą korzystać mieszkańcy bloków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 8, 10, 12, 14. Koszt inwestycji to ponad 298 tys. zł. W ramach zagospodarowania terenu wykonano parkingi i chodniki.

Powstały nowe odcinki kanalizacji
Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do ul. Długiej w Piszu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 100 tys. zł.  Kontynuowane są prace związane z realizacją projektu pt. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich-aglomeracja Pisz”. Prace trwają przy III etapach inwestycji. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory jest na etapie ukończenia prac we wsi Karwik. Zaawansowane prace trwają przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Jagodnem k. Pisza. Realizacja prac przy III etapie polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie szesnastu ulic miejskich postępuje zgodnie z harmonogramem. W 2011 r. wykonano sieć na ul. Wąglickiej, Krańcowej, Spacerowej, Małej. Całkowity koszt wielkiego projektu wodno-ściekowego to ponad 31 mln zł, ze środków unijnych zostanie pokryta kwota ponad 15 mln zł.

Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina. Koszt inwestycji to 738 tys. zł.

Z wieży będziemy oglądać panoramę miasta
Gmina Pisz wykona rewitalizację wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu. Znamy już wykonawcę inwestycji, którym jest konsorcjum piskich firm. Koszt samych robót budowlanych to ponad 4,9 mln zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 kwotą 1 mln zł. Oprócz renowacji kopuły i elewacji zewnętrznej wykonane zostaną wszystkie nowe instalacje wewnętrzne oraz odpowiednie zabezpieczenie instalacji dla planowanej restauracji.

Przystań żeglarska z prawdziwego zdarzenia
Plaża Miejska w Piszu zamieniła się w duży plac budowy. Gmina Pisz na jej terenie wybuduje ekologiczną mini przystań żeglarską wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. Koszt samych robót budowlanych to ponad 2,8 mln zł. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane do 28 września 2012 r. Dzięki inwestycji Pisz nazywany "Bramą Mazur" będzie mógł pochwalić się przystanią żeglarską z prawdziwego zdarzenia i przyjmie większą liczbę żeglarzy. W eko-marinie ma być przede wszystkim ekologicznie, wygodnie i bezpiecznie.

Wdrażamy duże projekty edukacyjne
Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu realizuje dwa duże projekty edukacyjne pn. „Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola” i „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”, które obejmują zarówno edukację przedszkolną jak i edukację w szkołach podstawowych. Wartość obydwu projektów to około 1,5 mln zł. Zakończył się remont dachu w Szkole Podstawowej w Hejdyku. Koszt inwestycji to ponad 90 tys. zł

Tekst i fot.: vid
Urząd Miejski w Piszu powered by: cms edito
realizacja: ideo