Wtorek01.12.2020
0°C

Herb PiszaA- A A+

Herb Gminy Pisz tworzy tarcza podzielona na trzy części: u dołu pole czerwone, u góry podzielone pole - srebrne i czarne – oraz głowa św. Jana Chrzciciela na złotym półmisku.

Regulamin używania herbu Gminy PiszA- A A+

1. Herb Gminy Pisz jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo-własnościowym i symbolem lokalnej społeczności.
2. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy – umieszczany jest:
1) w sali obrad Rady Miejskiej oraz w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu. Prawo do wykorzystania herbu przysługuje Burmistrzowi Pisza i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piszu,
2) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,
3) na pieczęciach, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych Gminy Pisz,
4) na drukach urzędowych Burmistrza Pisza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu.
3. Herb – jako znak rozpoznawczy
1) umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Burmistrza Pisza,
2) może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez jednostki organizacyjne Gminy Pisz.
4. Użycie herbu przez instytucje, organizacje społeczne a także osoby fizyczne może nastąpić tylko za zgodą Burmistrza Pisza.

/Uchwała Nr XXVII/314/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia: 29 września 2004 r. w sprawie: ustanowienia herbu Gminy Pisz/.

Logo PiszaA- A A+

Twórcą loga Pisza jest Sławomir Pardej.
Logo zostało wybrane w drodze konkursu w roku 1999.


Każdorazowe wykorzystanie loga Pisza należy uzgodnić z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Piszu. E-mail: pisz@home.pl