Niedziela07.03.2021
0°C

Hasło „Mazury-Cud Natury” ma ponad dekadę i można by zaryzykować tezę, że zyskuje na czasie, ponieważ nigdy wcześniej nie ceniono walorów naturalnych tak, jak obecnie. W obliczu cywilizacyjnej ekspansji obszary zrównoważonego rozwoju biznesu, gdzie przyroda współgra z działalnością człowieka, cieszą się szczególnym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.

Mazury przez lata utożsamiane były jedynie z wakacyjną, zwykle żeglarską przygodą, tymczasem cud Mazur nie kończy się jedynie na naturze w jej letnim, turystycznym wydaniu. Stąd projekt „7 Cudów Mazur” – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, będący wspólnym dziełem gmin (w tym również gminy Pisz) zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (SWJM 2020), który odsłania mniej znane oblicze tego regionu – Mazury jako idealne miejsce do inwestowania i rozwoju biznesu oraz niektórych gałęzi przemysłu. Miejsce konkurencyjne nie tylko z powodu wspomnianych już walorów przyrodniczych, ale również rozwiniętego systemu wsparcia dla inwestorów Specjalnej Strefy Ekonomicznej  z największą w kraju pomocą publiczną w postaci zwolnienia z podatku, dodatkowych funduszy dla uprzywilejowanych branż z sektora przemysłu drzewnego, szeroko pojętej ekonomii wody i produkcji żywności (tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje) oraz klimatu probiznesowego, jaki stwarzają przedsiębiorcom mazurskie samorządy.

Na łamach tego wydawnictwa oddajemy głos zarówno gospodarzom gmin, jak i przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się właśnie tutaj rozwijać własne biznesy. To oni dają najbardziej wiarygodne świadectwo nieznanym szerzej autorom Mazur – regionu, z którego każdego dnia eksportuje się na wszystkie kontynenty wachlarz różnorodnych produktów i w którym inwestorzy z całego świata coraz częściej lokują swój kapitał.

Zapraszamy do lektury!

http://www.pisz.pl/fileadmin/user_upload/Informator-Gospodarczy.pdf