Środa18.09.2019
0°C

Otwarte Mistrzostwa w Wędkarstwie Spinningowym

OTWARTE MISTRZOSTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO LZS W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM


Jezioro Orzysz, 22 września 2019

Regulamin zawodów

1. Miejsce i data
a) Jezioro Orzysz (z wyłączeniem zatoki Wierzbińskiej i końcowej zatoki we wschodniej części jeziora od znaku zakaz falowania)
b) niedziela, 22.09.2019
c) zbiórka uczestników na Plaży Miejskiej w Orzyszu do godz. 6:00
2. Organizatorzy
a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
b) Koło PZW w Orzyszu
c) Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS
d) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Warunki uczestnictwa:
a) warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
- zgłoszenie udziału w terminie do czwartku 19 września
- uiszczenie opłaty wpisowej w dniu zawodów w wysokości 50 zł. od załogi, lub 30 zł od załogi w przypadku członków Koła PZW Orzysz (pozostałą część pokrywa Koło PZW Orzysz)
- podpisanie w dniu zawodów oświadczeń RODO
- posiadanie zezwolenia wędkarskiego uprawniającego do połowów na jeziorze Orzysz
b) zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie na nr 605 115 089 lub drogą mailową na adres mosir@orzysz.pl
c) zawody zaliczane są do klasyfikacji Grand Prix o Mistrzostwo Koła PZW w Orzyszu
4. Przebieg zawodów
a) w trakcie zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb ustalonego przez PZW
b) zawody rozgrywane są z łodzi, w zespołach dwuosobowych, w jednej 6-godzinnej turze
c) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia zawodów w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych
d) na łodzi musi znajdować się dwóch zawodników, których złowione ryby stanowią jeden wynik
e) zawodnicy we własnym zakresie zapewniają łodzie oraz niezbędny sprzęt wędkarski
f) od chwili rozpoczęcia zawodów zabrania się pływania w sposób mogący zakłócić prawidłowy przebieg zawodów np. ślizgiem, z dużą prędkością, w odstępie mniejszym niż 50 metrów od łodzi innych zawodników
g) dopuszcza się stosowanie echosond
h) dozwolona jest współpraca pomiędzy zawodnikami jednego zespołu przy podbieraniu ryb
5. Zasady punktacji:
a) zawodnicy mają prawo zgłoszenia do punktacji ryby zgodnie z wykazem punktowanych gatunków, spełniających ustalony regulaminem wymiar
- szczupak (min. 50 cm)
- okoń (min. 22 cm)
b) do punktacji zaliczanych jest 15 najdłuższych ryb
c) wszystkie ryby punktowane są według zasady 1cm=1pkt.
d) obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra
e) zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów minimalnych
f) za zaliczony cm uważa się każdy rozpoczęty cm na miarce, czyli np. szczupak oceniony 50,1cm zostanie zaliczony za 51 pkt.
OTWARTE MISTRZOSTWA WM Z LZS W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM
Jezioro Orzysz, 22 września 2019
6. Sędziowanie za pomocą aplikacji xTramarlin
a) zawody odbywają się na żywej rybie, a ich zgłaszanie odbywa się za pomocą smartfonów i aplikacji sędziowskiej xTramarlin
b) każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z systemem działania aplikacji na stronie: www.xtramarlin.pl
c) zdjęcia ryb na miarkach wykonuje się w poziomie, przykładając rybę prawym bokiem do miarki, tak aby pysk ryby dotykał początku miarki. Zdjęcie musi obejmować całą rybę, oraz musi być na nim widoczna karta startowa teamu
d) ryby po zmierzeniu i wykonaniu zdjęcia muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody
e) zakazane jest przetrzymywanie ryb w bakistach lub siatkach
f) uśmiercanie lub znęcanie się nad rybami będzie skutkowało dyskwalifikacją w zawodach
7. Nagrody:
a) trzy najlepsze zespoły w punktacji końcowej oraz łowcy największego okonia i największego szczupaka otrzymają nagrody rzeczowe i puchary
b) wśród wszystkich uczestników obecnych podczas ceremonii zakończenia zawodów rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe
c) trzy najlepsze zespoły w klasyfikacji dodatkowej Koła PZW Orzysz, otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Koła
8. Sprawy dyscyplinarne:
a) zawodnik podlega dyskwalifikacji za:
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów
- rozpoczęcie zawodów przed sygnałem sędziego lub ich kontynuowanie łowienia po sygnale końcowym
- łowienia ryb poza wyznaczonym sektorem
- łowienia metodą trollingu
- samowolne wyjście na brzeg lub wpłynięcie w strefę roślinności przybrzeżnej bez zgody sędziego oraz podpłynięcie do innej łodzi zawodniczej
- niesportowe i nieetyczne zachowanie w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną
- zabranie z łowiska złowionej ryby
- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz przynęt niezgodnych z przepisami
- spożywanie alkoholu lub innych środków mogących wpływać na obniżenie zdolności psychofizycznych