Środa26.02.2020
0°C

Teatr przy stoliku

Wiesława Szymańska OTO CZULENT NA DZISIEJSZY SZABAT (premiera)

Opowieść przywołuje barwny świat żydowskiej obyczajowości, która jest już tylko wspomnieniem, jakże jednak inspirującym kolejne pokolenia. Przywiązanie do tradycji, pielęgnowanie domowych rytuałów, ukochanie tańca i klezmerów, przewrotny humor, miłość uświęcona pod baldachimem, interes pobłogosławiony przez rabina, słowem - harmonijne sąsiedztwo sacrum z profanum. Możliwe i tak barwne tylko w tej kulturze.

Czytają: Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski

Wprowadzenie do sztuki: Elżbieta Lenkiewicz