Niedziela07.03.2021
0°C

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W GMINIE PISZ W 2020 ROKU A- A A+

Dowiedz się więcej na temat gospodarki odpadami

09.01.2015

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została wprowadzona w 2013 r. stanowiła pierwszy ważny krok w realizacji celu, jakim jest upowszechnianie przyjaznych dla środowiska mechanizmów zagospodarowania odpadów. Drogę do pozytywnych zmian przetarli przedstawiciele gmin. Ważnym elementem zmian w systemie gospodarki odpadami są mieszkańcy, którzy segregują odpady u źródła. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.naszesmieci.pl na której znajdą Państwo m.in. filmy promujące segregowanie odpadów, infografiki w prosty sposób tłumaczące sens segregacji, artykuły z poradami czy odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

17.12.2014

Burmistrz Pisza informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3. PSZOK będzie miejscem zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie, zawartych we frakcji odpadów komunalnych, dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, jak również zużyte baterie i akumulatory. PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 13:00.