Sobota18.08.2018
0°C

Mobilny Punkt Informacyjny o projekcie „Fundusz Usług Rozwojowych dla MŚP”

17.08.2018

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Przedsiębiorców 28 sierpnia 2018r. w godz. 9:00 – 14:00, do Mobilnego Punktu Informacyjnego o projekcie „Fundusz Usług Rozwojowych dla MŚP”, który mieścić się będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, ul.  Zagłoby 2.

Podczas krótkich indywidualnych spotkań, będzie można dowiedzieć się m.in. jak w 7 krokach otrzymać refundację i uzyskać zwrot do 80% kosztów usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo.

Pracownicy stowarzyszenia pomogą, także wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z projektem. Dodatkowo zapytać będzie można także o nisko oprocentowane pożyczki unijne dla mikro, małych i średnich firm udzielane w ramach programu "Przedsiębiorcze warmińsko - mazurskie".

Więcej informacji udzieli:
Biuro Projektu w Ełku, ul. Mickiewicza 17 lok. 2
tel. kom. 662 878 041

Przebudowa drogi w Zawadach i ul. Parkowej w Piszu

17.08.2018

16 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Piszu podpisane zostały umowy zawarte pomiędzy Gminą Pisz i Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu na realizację dwóch inwestycji drogowych. Chodzi o przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady oraz przebudowę ul. Parkowej w Piszu.

Pierwsza inwestycja polega na rozebraniu istniejącej nawierzchni drogi, usunięciu kilku drzew z pasa drogowego, wykonaniu zjazdów i poboczy oraz  wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o długości 225 m. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na połowę października bieżącego roku. Koszt inwestycji wyniesie 280 tys. zł, z czego 50 tys. zł pochodzić będzie z dofinansowania udzielonego przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

Przebudowa ul. Parkowej rozpocznie się od rozbiórki drogi i wykonania podbudowy ulicy, chodnika i zjazdu. Wzdłuż jezdni rozmieszczone zostaną nowe krawężniki i betonowe obrzeża, a do budynku przy ul. Parkowej ułożony zostanie chodnik z kostki brukowej. Jezdnia o długości 221 m zostanie pokryta asfaltem. Projekt przewiduje ponadto regulację pionową studzienek deszczowych oraz plantowanie skarp i korony nasypów przy jezdni. Koszt przebudowy ulicy wynosić będzie 162,5 tys. zł, a termin zakończenia prac wyznaczono na koniec października br.

Ocena jakości wody - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu

17.08.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podst. § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) stwierdza:

Przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Pisz, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 21872 mieszkańców miejscowości: Pisz, Jagodne, Borki, Kałęczyn, Maldanin, Snopki, Wąglik, Imionek, Łupki, Jabłoń, Babrosty, Zdory, Karwik, Jeglin, Trzonki, Szczechy Wielkie, Szczechy Małe.

W oparciu o sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody stwierdza się, że jakość dostarczanej wody odpowiada warunkowo wymaganiom określonym przepisami w/w rozporządzenia. 

14 sierpnia 2018r.