Wtorek22.01.2019
0°C

NOWY POJAZD RATOWNICZO – GAŚNICZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIARTLU

18.01.2019

Gmina Pisz zakupiła w 2018r. nowy samochód pożarniczy ciężki 6×6 GCBA8/50 za 1.227.540,00zł  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu.

Na zakup samochodu pożarniczego Scania P 410 pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 350.000,00 zł, od  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 60.000,00zł i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 50.000,00 zł; łącznie pozyskano 460.000,00 zł .

Zabudowę nadwoziem pożarniczym po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wykonała Firma WISS Wawrzaszek z Bielska- Białej . Zakupiona Scania P 410 GCBA 8/50 zastąpiła w OSP Wiartel wysłużonego 38 - letniego Jelcza 315 GCBA 6/32 .

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Piszu i Naczelnik OSP Wiartel dh. Michał Słonka stwierdził: „Jesteśmy dumni i zadowoleni z zakupu tego samochodu pożarniczego oraz bardzo dziękujemy Burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu i Radnym Rady Miejskiej w Piszu, którzy spełnili marzenia strażaków z naszej jednostki , doposażając nas w specjalistyczny ciężki samochód pożarniczy.

 

Co to oznacza ?

Jest to samochód pożarniczy trzyosiowy z napędami na 6 kół  wyposażony w zbiornik wody 8 300 l i zbiornik piany 840 l . Taki samochód pożarniczy jest niezbędny w Gminie Pisz i OSP Wiartel .

Dlaczego ?

Gmina Pisz to obszarowo największa gmina w Polsce, znaczna część gminy Pisz to Puszcza Piska z trudnymi dojazdami do miejsca zdarzenia i w tym momencie liczy się czas i ilość wody do podania w pierwszym rzucie dojazdu. Na terenie gminy Pisz i powiatu piskiego jest zlokalizowana duża ilość zakładów drzewnych tj. tartaków i zakładów produkcji drzewnej.  Gmina Pisz to 43 sołectwa z zabudową mieszkalno - gospodarczą i turystyczną oraz 18 - tysięczne miasto Pisz. Podsumowując potencjalne zagrożenia, to nie sposób nie zauważyć, że jednostka OSP Wiartel jest położona najbliżej Komendy Powiatowej PSP w Piszu i miasta Pisz, w centrum Puszczy Piskiej. Nasz kapitał to wszechstronnie wyszkolonych 38 strażaków, w tym 15 dobrze wyposażonych ratowników medycznych, a od 15 stycznia 2019r. są oni wyposażeni w nowy, największy w gminie i powiecie, ciężki samochód pożarniczy 6×6 SCANIA P 410 GCBA 8/50. Dnia 15-01-2019 r. o godz. 8.00 przyjęliśmy go od Firmy WISS Wawrzaszek do służby zabezpieczenia pożarowego w OSP Wiartel . ”

 

 

Akademia Menadżera Innowacji PARP - zaproszenie do udziału w programie

17.01.2019

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, członek grupy PFR (Polski Fundusz Rozwoju) przesyła dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na  terenie Gminy Pisz zaproszenie do udziału w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym w obszarze innowacyjności pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI).

W załącznikach zaproszenie dla przedsiębiorców oraz podstawowe informacje nt. programu AMI.

KONKURS literacki dla uczniów

17.01.2019


W ramach obchodów 50-lecia Muzeum Ziemi Piskiej zorganizowało Konkurs Literacki na esej pt. „Moje Muzeum”, w którym udział może wziąć młodzież z piskich szkół. Najlepsza praca zostanie opublikowana w jubileuszowym numerze pisma „Znad Pisy”.

Muzeum Ziemi Piskiej od pół wieku upowszechnia wiedzę o historii miasta i regionu, chroni od zapomnienia postaci, które swoją postawą zasłużyły się w dziejach Ziemi Piskiej i buduje tożsamość lokalną mieszkańców powiatu piskiego. W te działania wpisuje się jubileuszowy konkurs literacki, w którym udział mogą wziąć uczniowie liceów i techników z powiatu piskiego. Ich zadaniem jest przygotowanie eseju na temat „Moje Muzeum”.

– Młodzież odwiedzającą Muzeum Ziemi Piskiej staramy się zachęcać do głębszego zainteresowania historią regionu, losami swojej rodziny czy szukania świadków minionych wydarzeń wśród znajomych – mówi dr Aneta Agnieszka Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. – Mamy nadzieję, że udaje nam się inspirować młode pokolenie do takich działań, więc teraz dajemy możliwość, by swoje ustalenia przelać na papier. Najlepsza praca konkursowa zostanie opublikowana w jesiennym numerze „Znad Pisy”, który będzie miał jubileuszowy charakter.

Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a w puli jest m.in. laptop dla zwycięzcy. Prace muszą spełniać warunki określone w regulaminie. Esej m.in. nie powinien być dłuższy niż pięć stron formatu A4 określoną czcionką. Konkurs rozpoczyna się 16 stycznia 2019r., a termin składania prac mija 15 marca 2019r. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 maja 2019r., a wręczenie nagród podczas gali z okazji 50-lecia Muzeum Ziemi Piskiej planowanej pod koniec października tego roku.

Więcej informacji o konkursie w regulaminie dostępnym m.in. na stronie internetowej www.muzeumziemipiskiej.pl.