Wtorek25.06.2019
0°C

Mazury to Biznes - Misje gospodarcze z Litwy i Estonii - kolejne spotkania

24.06.2019

Mazury to biznes - Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach w Orzyszu i Mrągowie

Od 24 do 27 czerwca w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich gościmy przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z Litwy i Estonii. Nasi goście są zainteresowani nawiązaniem bliższej współpracy z lokalnymi firmami związanymi z Regionalną Inteligentną Specjalizacją „Ekonomia Wody”.

Zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach / seminariach w Orzyszu (25.06) i Mrągowie (26.06). Będą one okazją do bezpośrednich spotkań i rozmów służących nawiązywaniu kontaktów, jak również promocji oferty inwestycyjnej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

25.06.2019 (17:00 – 19:00)

Seminarium na temat potencjału inwestycyjnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Orzysz. Spotkanie z przedstawicielami samorządu oraz lokalnymi przedsiębiorcami, rozmowy B2B. Adres : Hotel Marina Śniardwy Resort & SPA Noclegi Mazury, Nowe Guty 36, 12-250 Nowe Guty

26.06.2019 (17:00 – 19:00)

Seminarium na temat potencjału inwestycyjnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Mrągowo. Spotkanie z przedstawicielami samorządu oraz lokalnymi przedsiębiorcami, rozmowy B2B. Adres : Hotel Mrągowo Resort & SPA, ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (tel. +48 515 576 658, e-mail swjm@mazury.to).

 

 

Ryby perłami mazurskiej kuchni

24.06.2019

Wojciech Charewicz poszukiwaniom starych receptur mazurskiej kuchni poświęcił znaczną część swojej pracy zawodowej. W piątek w Muzeum Ziemi Piskiej opowiadał o tradycjach kulinarnych regionu i zdradził kilka przepisów na dania z ryb i dziczyzny.

Wojciecha Charewicza można nazwać kucharzem z powołaniem. Urodził się i wychował na Mazurach, od dziecka poznawał tradycyjne receptury, a od kilkunastu lat intensywnie bada tradycje kulinarne regionu. Jak sam przyznał podczas spotkania w Muzeum Ziemi Piskiej, jest to zajęcie niezwykle interesujące i wymagające, ale dobrze przygotowane dawne potrawy, choć proste, potrafią oczarować smakiem każde podniebienie.

Wydarzenia z XX wieku, zmiany polityczne i społeczne na Mazurach sprawiły, że tradycje kulinarne dawnych mieszkańców tych ziem zostały przerwane. Jednak dzięki takim kucharzom jak Wojciech Charewicz, który szuka dawnych przepisów, rozmawiając z najstarszymi mieszkańcami okolicznych wsi i miasteczek, stare receptury są chronione od zapomnienia. Na Mazurach przybywa także miejsc, gdzie można zjeść dobre potrawy z naturalnych produktów przygotowane według tradycyjnych przepisów. To bardzo dobrze, bo coraz modniejsza staje się turystyka kulinarna, a odwiedzający nasz region chcą poznawać lokalną kuchnię.

Wojciech Charewicz o swoich kulinarnych doświadczeniach opowiadał z pasją przez blisko dwie godziny. Zdradził także kilka przepisów na tradycyjne dania, które jadali przed laty Mazurzy. Perłą wśród dań były potrawy z ryb. Przygotowywano je w każdym domu i pod każdą postacią. Kucharz omówił jak tradycyjnie robi węgorza w galarecie, pulpety rybne, dania z dziczyzny, pastę grzybową czy konserwę wołową.

Na spotkanie w Muzeum Ziemi Piskiej gość przywiózł swoje książki kucharskie, które po wykładzie podpisywał, a także przekąskę. Były nią suszone plastry z jelenia. Dziczyzna coraz częściej wraca na nasze stoły, a zdaniem kucharza jest najzdrowszym mięsem dostępnym dzisiaj na rynku. To ważne, bo coraz więcej osób zaczyna przykładać uwagę do tego, co je na co dzień, a jedzenie ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie.

Wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach

24.06.2019

Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

 Wypoczynek odbędzie się  w czterech turnusach:

I turnus ( pozostało 6 wolnych miejsc) - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  04.07.2019 – 14.07.2019.

II turnus ( pozostało 12 wolnych miejsc– Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  24.07.2019 – 03.08.2019.

III turnus ( pozostało 9 wolnych miejsc)   – Wypoczynek odbędzie się  w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym " Lider" w Lesku ul; Jana Pawła II 18  w terminie  14.08.2019 – 24.08.2019. ( Bieszczady)

IV turnus ( pozostało 14 wolnych miejsc)    - Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane w terminie  20.08.2019 – 30.08.2019.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa  warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 24.06.2018 nie później niż 3 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością ( 1200,00zł).

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona.  O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2019”.

Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich

24.06.2019

Szanowni Państwo,

 W dniu 03.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu odbędzie się dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 11:40-14:10. 


Adres siedziby:, Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku, telefon:  87 734 11 09

Serdecznie zapraszamy.

Budżet z absolutorium i ponad 12-milionową nadwyżką

19.06.2019

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Najważniejszym tematem środowej sesji Rady Miejskiej w Piszu było udzielenie absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Szymborskiemu z wykonania budżetu w roku 2018. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i miejska Komisja Rewizyjna wydały pozytywne opinie w tej sprawie. Zdecydowana większość radnych podczas głosowania była za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Na 21 radnych, podczas obrad obecnych było 20 samorządowców. Tylko 6 z nich zagłosowało przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu.  Przeciwni udzieleniu absolutorium byli opozycyjni radni z klubu PiS.

Rok 2018 pod względem gminnych wpływów i wydatków może przejść do historii jako wyjątkowo dobry. Budżet gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 133 310 835,73 zł. Dochody wykonano w kwocie 122 201 806,77 zł, co stanowi 91,67 % planu. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych  przewidywał kwotę 131 696 178,03 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 109 441 645,74 zł, co stanowi 83,10 % planu. Wykonane dochody bieżące były wyższe o 16 870 944,83 zł od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2018 roku planowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 614 657,70 zł, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 12 760 161,03 zł. W 2018 spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 11 002 076,76 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 22 201 398,78 zł i było niższe w stosunku do roku 2017 o 11 002 076,76 zł. Gmina Pisz na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.