Niedziela17.01.2021
0°C

Gmina Pisz wspiera edukację

O utrudnieniach w nauce związanej z pandemią koronawirusa powiedziano i napisano już wiele. Przystosowanie się do nowej sytuacji, w jakiej znaleźli się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, wiązało się z wieloma wyrzeczeniami, także tymi finansowymi. Wspomnijmy tutaj chociażby wydatki związane z zakupem sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. Najmłodsi mogli liczyć na wsparcie z programu „Zdalna Szkoła+”, teraz przyszła kolej na nauczycieli. Zaraz po nadejściu nowego roku, dokładnie 5 stycznia w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się przekazanie sprzętu ośmiu placówkom, działającym na terenie naszej gminy.

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski wręczył dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 4 po jednym zestawie, składającym się z laptopa, pakietu Office, torby oraz myszy komputerowej. Z kolei tablety trafiły do szkół podstawowych w Jeżach, Hejdyku, Kotle Dużym, Liskach i Trzonkach. Łączna wartość sprzętu to ponad 14,7 tys. zł. Środki na zakup wspomnianego wyposażenia pochodziły ze wsparcia finansowego Gminy Pisz oraz niewykorzystanych, przez nauczycieli, środków finansowych, które pochodziły z rządowego wsparcia dla nauczycieli, tzw. „Bonu 500+”. W ramach tego programu nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych, jak i niepublicznych prowadzących kształcenie na odległość otrzymali 500 zł na dofinansowanie kosztów poniesionych z zakupem m.in. sprzętu, akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.

Wróć