Wtorek01.12.2020
0°C

Skorzystaj z dofiansowania na wymianę pieców i docieplenie domu

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu zachęca do złożenia żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Dokument jest jednym z załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.  Druk potrzebny do otrzymania zaświadczenia znajdziemy po tym adresem http://www.mgops.bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=455 lub w siedzibie M-GOPS w Piszu.

Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem lub karta podatkową, do wniosku załącza zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku dochodowego.

Program „Czyste Powietrze” umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca oraz termomodernizację domu. Od niedawna wnioski o przyznanie dotacji można przesyłać bez wychodzenia z domu – w formie online. Wystarczy wejść na : www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, następnie wypełnić stosowny dokument, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dotację można otrzymać osoba fizyczna, która:

– jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego albo wydzielonego w nim lokalnego mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

– ma roczne zarobki(dochód roczny) do 100 000 zł (możliwość ubiegania się o podstawowe dofinansowanie) lub ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

  • 1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1960 zł – jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

 Więcej informacji znajdziemy na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

Wróć