Piątek30.10.2020
0°C

Nauczyciele i dyrektorzy z gminy Pisz otrzymali nagrody od burmistrza

Dzień Edukacji Narodowej co roku jest okazją do wyróżnienia pracowników oświaty za codzienny trud wkładany w kształcenie dzieci i młodzieży. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz nagrodził nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Uroczystość odbyła się 14 października bieżącego roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piszu. Należy podkreślić zaangażowanie wyróżnionych, nie tylko w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, ale również w rozwój społeczno-kulturalny gminy Pisz. Dziękuję za wszystkie osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Moja wdzięczność jest tym większa, że w tym roku Państwa Święto przypada w okresie bardzo trudnym dla nas wszystkich, spowodowanym ogólnoświatową pandemią. Życzę Państwu dużo zdrowia, energii oraz pogody ducha – mówił burmistrz Andrzej Szymborski.

Nagrodzeni nauczyciele:

Katarzyna Natalia Kołodzińska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu, Hanna Stodulska - Szkoła Podstawowa w Jeżach, Edyta Kulczewska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu, Elżbieta Chodnicka - Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Piszu, Cezary Misierewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu, Barbara Rutkowska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu.

Nagrodzeni dyrektorzy:

Grażyna Bałdyga – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hejdyku, Marcin Gentek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym, Anna Maksimowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Piszu

Serdecznie gratulujemy!

W związku z pandemią oraz przebudową Piskiego Domu Kultury obchody Dnia Edukacji Narodowej miały skromny, bardziej kameralny charakter. Uroczysta gala Piskim Domu Kultury, podczas której odbywało się wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień została odwołana. Przyznane corocznie najlepszym uczniom, nauczycielom, dyrektorom oraz młodym sportowcom i ich trenerom nagrody zostaną przyznane w innym terminie.

 

Wróć