Piątek10.07.2020
0°C

Wspieramy służby ratunkowe i policję

Gmina Pisz przekazała 200 tys. zł na zakup nowego sterylizatora parowego. Urządzenie trafiło do Szpitala Powiatowego w Piszu w połowie maja. Sprzęt służy do sterylizacji parą wodną narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych, osprzętu endoskopowego i anestezjologicznego. Nowy sprzęt zastąpi wysłużonego poprzednika, który  służył piskiemu szpitalowi przez 39 lat. 

Na wsparcie mogły liczyć nie tylko służby medyczne, ale również czuwający nad naszym bezpieczeństwem policjanci. Świadczy o tym przekazanie przez Gminę Pisz 85 tys. zł na trwający od sierpnia ubiegłego roku remont Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Pierwszy etap, wartej prawie 1 mln złotych, inwestycji obejmował termomodernizację budynku. Podczas prac remontowych wykonano też nowy neon i logo z napisem „POLICJA”.  Na przełomie roku wymieniono zewnętrzną sieć kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową. Obecnie rozpoczęła się ostatnia część przedsięwzięcia – remont garaży znajdujących się  z tyłu budynku.  W planach przewidziane jest także zburzenie kilku niewykorzystywanych obiektów znajdujących w ciągu garażowym. W ich miejsce przewidziane jest wybudowanie wielofunkcyjnej wiaty.

 

Fot. Archiwum Szpitala Powiatowego w Piszu

Wróć