Czwartek04.06.2020
0°C

Nagrody sportowe dla najlepszych zawodników i trenerów w 2020 r.

Jak co roku można składać wnioski o nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów. Na nagrody Burmistrza Pisza mogą liczyć zawodnicy, którzy osiągnęli  w 2019 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody przyznawane są sportowcom, którzy w czasie osiągania wysokiego wyniku sportowego byli członkami klubu, stowarzyszenia sportowego lub uczniami szkoły z terenu gminy Pisz zgodnie z  Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2019 poz. 2364).

Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród sportowych mogą składać: stowarzyszenia, kluby sportowe oraz dyrektorzy szkół i placówek oświaty do godz. 15:00 dnia 30 czerwca 2020 r. (przesłane w formie edytowalnej na adres email: karolina.zielinska@pisz.home.pl), natomiast podpisany dokument wraz z załącznikami powinien być przesłany listownie lub złożony osobiście w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Punkcie Przyjęć Interesanta.

Wzory wniosków do pobrania

Wróć